cho mg vào dung dịch fe2(so4)3 dư

Câu hỏi:

20/08/2021 3,610

Bạn đang xem: cho mg vào dung dịch fe2(so4)3 dư

Cho Mg vô hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y. Cho Y tính năng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa gồm

D. Mg(OH)2, Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Trong môi trường xung quanh bazơ, fructozơ và glucozơ rất có thể fake hóa tương hỗ nhau

B. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ chiếm được glucozơ

C. Trong hỗn hợp NH3, glucozơ lão hóa AgNO3 vô NH3 trở nên Ag

D. Trong cây trái, tinh anh bột được tổ hợp nhờ phản xạ quang đãng hợp

Câu 2:

Nung m gam lếu láo ăn ý X bao gồm NaHCO3 và CaCO3 ở sức nóng chừng cao cho tới lượng ko thay đổi, thu được hóa học rắn Y. Cho Y vô nước dư, chiếm được 10 gam hóa học rắn Z ko tan và hỗn hợp E. Nhỏ kể từ từ dung dịch HCl dư vô hỗn hợp E thu được 0,448 lit khí (đktc). Giá trị của m là

A. 22,72

B. 28,12

C. 30,16

D. 20,10

Câu 3:

Thủy phân trọn vẹn lếu láo ăn ý phenyl axetat và etyl axetat vô hỗn hợp NaOH, chiếm được thành phầm cơ học gồm

A. 3 muối hạt và 1 ancol

B. 2 muối hạt và 2 ancol

C. 1 muối hạt và 2 ancol

D. 2 muối hạt và 1 ancol

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

    (a) Tại ĐK thông thường, benzenamin là lỏng và dễ dàng tan nội địa.

    (b) Fructozơ làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

    (c) Dung dịch valin ko thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc.

    (d) Dầu mỡ động thực vật sau khoản thời gian rán, rất có thể được tái ngắt chế trở nên dầu diesel.

Xem thêm: Ăn cay có tác dụng gì đối với sức khỏe?

    (e) Poli(metyl metacrylat) là hóa học rắn vô xuyên suốt, đem kĩ năng mang đến khả năng chiếu sáng truyền qua quýt đảm bảo chất lượng.

Số tuyên bố trúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5:

Cho m gam Mg phản xạ trọn vẹn với khí O2 dư, chiếm được 8 gam oxit. Giá trị của m là

A. 1,2

B. 7,2

C. 2,4

D. 4,8

Câu 6:

Công thức của hiđroxit sắt kẽm kim loại kiềm thổ là

A. ROH

B. R(OH)3

C. RO

D. R(OH)2

Câu 7:

Phân tử khối của saccarozơ là

A. 180

B. 342

C. 182

D. 162

TÀI LIỆU VIP VIETJACK