cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

Câu hỏi:

18/06/2019 73,201

Bạn đang xem: cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3

Cho luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ phỏng cao một thời hạn, người tớ chiếm được 6,72 gam láo hợp ý bao gồm 4 hóa học rắn không giống nhau. Đem hòa tan trọn vẹn láo hợp ý rắn này vô hỗn hợp HNO3 dư tạo ra trở nên 0,448 lít khí NO (đktc). Giá trị của m là:

Đáp án C

CO + m gam Fe2O3  6,72 gam láo hợp ý bao gồm 4 hóa học rắn không giống nhau.

m gam láo hợp ý + HNO3 dư → 0,02 mol NO

Bản hóa học của phản xạ là quy trình nhường nhịn nhận electron

:

C+2 → C+4 + 2e

N+5 + 3e → N+2

Theo bảo toàn electron 2 × nCO = 3 × nNO → nCO = 3 × 0,02 : 2 = 0,03 mol.

CO + Fe2O3 → 6,72 gam láo hợp ý + CO2

nCO2 = nCO = 0,03 mol.

Theo bảo toàn khối lượng:

mFe2O3 = mhỗn hợp + mCO2 - mCO = 6,72 + 0,03 × 44 - 0,03 × 28 = 7,2 gam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 19,2 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất No (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây:

A. Mg

B. Cu

C. Fe

D. Zn

Câu 2:

Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau Khi các phản ứng xảy đi ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:

A. 9,75

B. 8,75

C. 7,80

D. 6,50

Câu 3:

Trộn 5,6 gam bột Fe với 2,4 gam bột lưu hoàng rồi nung rét mướt (trong ĐK không tồn tại ko khí), chiếm được láo hợp ý rắn M. Cho M thuộc tính với lượng dư hỗn hợp HCl, giải tỏa láo hợp ý khí X và sót lại 1 phần ko tan G. Để nhen cháy trọn vẹn X và G cần thiết vừa phải đầy đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là:

A. 2,80

Xem thêm: Nên uống nước lọc hay chanh mật ong khi ngủ dậy?

B. 3,36

C. 3,08

D. 4,48.

Câu 4:

Hòa tan không còn m gam láo hợp ý X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vị HNO3 quánh rét mướt chiếm được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 145,2 gam muối bột khan. Giá trị của m là:

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D. 48,0 gam

Câu 5:

Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến Khi các phản ứng xảy đi ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là:

A. 600ml

B. 200ml

C. 800ml

D. 400ml

Câu 6:

Cho m (g) Fe vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, đun nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn ko tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO2 thoát đi ra ở (dktc). Giá trị của m là:

A. 70                   

 B. 56

C. 84

D. 112