cho một mẫu hợp kim na ba

Câu hỏi:

21/06/2019 183,870

Bạn đang xem: cho một mẫu hợp kim na ba

Cho một khuôn mẫu kim loại tổng hợp Na - Ba thuộc tính với nước (dư), chiếm được hỗn hợp X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích hỗn hợp axit H2so4 2M cần thiết dùng để làm trung hoà hỗn hợp X là 

B. 75ml.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Na +  H2NaOH  +   1/2  H2  (1)

 Ba   +  2H­2Ba(OH)2   + H2  (2)

Theo (1) và (2) nOH- (dd X)=2nH2=0,3 mol

Phương trình ion rút gọn gàng của hỗn hợp axit với hỗn hợp bazơ là

H+ + OH-  H2O

nH+=nOH-=0,3 molnH2SO4=0,15 mol

VH2SO4=0,152=0,075 lit

=> Đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong số những dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, mặt hàng bao gồm những hóa học đều thuộc tính được với hỗn hợp Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2

B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4

C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2

D. HNO3, NaCl, Na2SO4

Câu 2:

Dung dịch chứa chấp những ion sau: Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Muốn vô hiệu hóa được rất nhiều ion thoát khỏi hỗn hợp (mà ko fake tăng ion mới mẻ vào) hoàn toàn có thể mang đến thuộc tính với hóa học nào là sau đây?

A. dd K2CO3

B. dd Na2SO4

C. dd NaOH

D. dd Na2CO3

Câu 3:

Sục từ kể từ 7,84 lít khí CO2 (đktc) nhập 1 lít hỗn hợp X chứa chấp NaOH 0,2M và Ca(oh)2 0,1M thì lượng kết tủa chiếm được là

A. 0 gam.

B. 5 gam.

Xem thêm: Đỗ đen tốt nhưng lại 'đại kỵ' với 4 nhóm nguời sau

C. 10 gam.

D. 15 gam.

Câu 4:

Cho Ba(dư) thứu tự nhập những hỗn hợp sau: NaHCO3, CuSO4, (NH4)2SO4, Al2(SO4)3, MgCl2. Tổng số hóa học kết tủa không giống nhau chiếm được là:

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 5:

Trong hỗn hợp đem chứa chấp những cation: K+, Ag+, Fe3+, Ba2+ và một anion. Đó là anion nào là sau đây?

A. NO3-

B. Cl-

C. CO32-

D. OH-

Câu 6:

Cho những cặp hỗn hợp sau:

(1)BaCl2 và Na2CO3          (2) Ba(OH)2 và H2SO4               (3) NaOH và AlCl3

(4) AlCl3 và Na2CO3         (5) BaCl2 và NaHSO4                (6) Pb(NO3)2 và Na2S

(7)Fe(NO3)2 và HCl        (8) BaCl2 và NaHCO3                 (9) FeCl2 và H2S

Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 6

Xem thêm: Cỏ lúa mì có tốt cho sức khỏe?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK