cho một số tính chất có dạng sợi

Câu hỏi:

11/08/2019 45,307

Bạn đang xem: cho một số tính chất có dạng sợi

Cho một số trong những tính chất: sở hữu dạng sợi (1); tan nội địa (2); tan nội địa Svayde (3); phản xạ với axit nitric quánh (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); nhập cuộc phản xạ tráng bạc (5); bị thuỷ phân vô hỗn hợp axit đun rét (6). Các đặc thù của xenlulozơ là

B. (1), (3), (4) và (6).

Đáp án chủ yếu xác

C. (1,), (2), (3) và (4).

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án B

Các đặc thù của xenlulozơ là: sở hữu dạng sợi (1); tan nội địa Svayde (3); phản xạ với axit nitric quánh (xúc tác axit sunfuric đặc) (4) ; bị thuỷ phân vô hỗn hợp axit đun rét (6)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho sơ loại trả hoá: Glucozơ -> X -> Y -> CH3COOH. Hai hóa học X, Y theo lần lượt là

A. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

B. CH3CH2OH và CH2=CH2.

C. CH3CH2OH và CH3CHO.

D. CH3CHO và CH3CH2OH.

Câu 2:

Thuốc demo nhằm phân biệt glucozơ và fructozơ là

A. Cu(OH)2

B. hỗn hợp brom.

C. Na

D. [Ag(NH3)2] NO3

Câu 3:

Cho 9,0 gam glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 ( đun nóng), chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 16,2

B. 21,6

Xem thêm: Ngành Y tế Quảng Nam kết luận vụ ngộ độc bánh mì, kiến nghị xử phạt chủ tiệm

C. 5,4

D. 10,8

Câu 4:

Chất này tại đây có tương đối nhiều vô bông nõn?

A. Saccarozo.

B. Xenlulozo.

C. Tinh bột.

D. Glucozo

Câu 5:

Cacbohidrat X sở hữu quánh điểm:

-        Bị thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit

-        Thuộc loại polisaccarit

-        Phân tử bao gồm nhiều gốc β-glucozơ

Cacbohidrat X là ?

A. Glucozơ

B. Saccarozơ

C. Xenlulozơ

D. Tinh bột

Câu 6:

Cho sơ loại trả hóa sau : Tinh bột → X → Y→ axit axetic. Hai hóa học X và Y theo lần lượt là 

A. Glucose và andehit axietic

B. ancol etylic và andehit axetic

C. Glucose và ancol etylic

D. glucose và etyl axetat

TÀI LIỆU VIP VIETJACK