cho phản ứng c2h2 + h2o

Câu hỏi:

17/09/2019 37,857

Bạn đang xem: cho phản ứng c2h2 + h2o

B. CH3CHO.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án B

CH≡CH + H-OH CH2=CH-OH (không bền) → CH3-CHO

→ X là CH3CHO

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa ?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 2:

Cho sơ vật dụng phản xạ sau: CH3-C≡CH + AgNO3/NH3 → X + NH4NO3

X sở hữu công thức kết cấu là

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C đều rất có thể đích thị.

Câu 3:

Có từng nào ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Hoạt động chui, chủ cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM còn thách thức đoàn kiểm tra

Câu 4:

Chất này tại đây ko pha trộn thẳng được axetilen ?

A. Ag2C2.

B. CH4.

C. Al4C3.

D. CaC2.

Câu 5:

C4H6 sở hữu từng nào đồng phân mạch hở ?

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Ankin C6H10 sở hữu từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7:

Cho những hóa học sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa hóa học nhằm nhận ra tía hóa học bên trên là

A. dung dịch AgNO3/NH3 và hỗn hợp Brom.

B. dung dịch KMnO4 và hỗn hợp Brom.

C. dung dịch Brom và Ca(OH)2.

D. dung dịch KMnO4 và Ca(OH)2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK