cho phương trình hóa học

Câu hỏi:

23/03/2020 13,571

Bạn đang xem: cho phương trình hóa học

Cho phương trình chất hóa học : 

aAl+bH2SO4cAl2SO43dSO2+eH2O

Tỉ lệ a : b là

D. 1 : 3.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Theo bảo toàn electron và bảo toàn yếu tắc Al và S, tao với :

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phân những muối hạt sau : NH4Cl, (NH4)2CO3, NH4NO3, NH4HCO3. Trường thích hợp này xẩy ra phản xạ oxi hoá - khử ?

A. (NH4)2CO3

B. NH4Cl.

C. NH4HCO3.

D. NH4NO3

Câu 2:

Cho hóa học xúc tác MnO2 nhập 100 ml hỗn hợp H2O2, sau 60 giây chiếm được 3,36 ml khí O2 (ở đktc). Tốc chừng khoảng của phản xạ (tính theo dõi H2O2) nhập 60 giây bên trên là

A. 1,0.10-3 mol/(l.s)

B. 2,5.10-4 mol/(l.s).

C. 5,0.10-4 mol/(l.s).

D. 5,0.10-5 mol/(l.s).

Câu 3:

Cho phản xạ :

 Cu+H++NO3-Cu2++NO+H2O

Tổng những thông số cân đối (tối giản, với nghĩa) của phản xạ bên trên là

A. 22

B. 23

C. 28

Xem thêm: Liên tục sai phạm, Phòng khám đa khoa Văn Kiệt bị tước giấy phép hoạt động

D. 10

Câu 4:

Cho những phản xạ sau :

(a) 4HCl + PbO2 ® PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3  ® NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3  ® 2NO3 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn  ® ZnCl2 + H2

Số phản xạ nhập ê HCl thể hiện nay tính khử là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 5:

Cho phản ứng: FeO + HNO3 ® Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản xạ bên trên, Lúc thông số của FeO là 3 thì thông số của HNO3

A. 4

B. 6

C. 10

D. 8

Câu 6:

Cho phản xạ :

Cu+H++NO3-Cu2++NO+H2O

Tổng những thông số cân đối (tối giản, với nghĩa) của phản xạ bên trên là

A. 22

B. 23

C. 28

D. 10