clh3nch2cooh + naoh

Bạn đang xem: clh3nch2cooh + naoh

Cho những hóa học sau: ClH3NCH2COOH; CH3COOC(Cl2)CH3; HCOOC6H5; C6H5COOCH3; C6H5Cl; CH3COOCH2CH2Cl; HOC6H4CH2OH; CH3CCl3; HCOOC6H4Cl. Có từng nào hóa học khí ứng dụng với NaOH quánh, dư ở sức nóng phỏng và áp suất cao đưa đến thành phầm với chứa chấp 2 muối?

Đáp án C

Giải: Khi pứ với NaOH dư ở sức nóng phỏng và áp suất cao, tao với những pứ:

ClH3NCH2COOH + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + 2H2O.

CH3COOC(Cl2)CH3 + 3NaOH → 2CH3COONa + 2NaCl + H2O.

HCOOC6H5 + 2NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O.

C6H5COOCH3 + NaOH → C6H5COONa + CH3OH.

C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + NaCl + H2O.

CH3COOCH2CH2Cl + 2NaOH → CH3COONa + NaCl + C2H4(OH)2.

HOC6H4CH2OH + NaOH → NaOC6H4CH2OH + H2O.

CH3CCl3 + 4NaOH → CH3COONa + 3NaCl + 2H2O.

HCOOC6H4Cl + 4NaOH → HCOONa + C6H4(ONa)2 + NaCl + 2H2O.

⇒ Chọn C


Cấm Sai Ngu đúng rồi chúng ta , nên là CH3COOC(Cl2)CH3 + 4NaOH → 2CH3COONa + 2NaCl + H2O.

. 25/07/2019

Trần Gia Thành Đạt pthh thứ hai sai trúng k ạ, xứng đáng lẽ nên cùng theo với 4 NaOH chứ ạ

. 25/07/2019

Lê Thị Phương Linh à em kiểm điểm thiếu sót chaast ở đầu cuối là hóa học t8 ạ

. 13/01/2018

Hồ Thanh Duy chất cơ tạo nên 2 muối bột thôi nhưng mà e
CH3CCl3+3NaOH=> CH3C(OH)3+3NaCl
rồi tiếp sau đó CH3C(OH)3 thông thường bền bị phân hủy=> CH3COOH+2H2O
kế cho tới CH3COOH+NaOH=> CH3COONa+H2O
v chỉ tạo nên 2 muối bột CH3COONa và NaCl thôi e ^^

. 13/01/2018

Lê Thị Phương Linh hóa học t8 tạo nên 3 muối bột nhưng mà. vậy chỉ mất 5 hóa học thôi chưz ạ

. 13/01/2018

Bùi Thu HIền e cảm ơn a ạ!

. 06/01/2018

En Quy Ti NaCL CH3COONa

Xem thêm: Những người không nên ăn đỗ xanh

. 06/01/2018

Bùi Thu HIền thối, e thiếu sót, hóa học 2 a ạ, A Tuấn ơi!^^

. 06/01/2018

En Quy Ti HCOONa C6H5ONa H2O

. 06/01/2018

Bùi Thu HIền mang lại e chất vấn hóa học loại 3 + NaOh đưa đến gì ạ?

. 06/01/2018

Đậu Shine

. 06/01/2018

Hồ Thanh Duy CH3CCl3+4NaOH=>CH3COONa+3NaCl+2H2O nha e
cơ bị tiêu diệt là thay cho cả 3 Cl tạo nên trở nên 3 group OH nằm trong gắn 1C nên thông thường bền => bị phân bỏ trở nên axit
sau cơ axit ứng dụng OH- tạo nên muối bột

. 06/01/2018

Đậu Shine CH3CCL3 + NAOH đi ra gì a.e tưởng cl3 nó củng như H,nên đi ra muối bột nacl thôi chứ

. 06/01/2018

Hồ Thanh Duy cái hóa học e ghi phía trên tạo nên 3 muối bột a đâu với lựa chọn đâu

. 06/01/2018

Hồ Thanh Duy 1 2 3 5 6 8 nên ko nhỉ
v là 6 hóa học trúng rồi e

. 06/01/2018

Đậu Shine câu này sao a duy

. 06/01/2018

Đậu Shine ảo -_-

. 06/01/2018

Le An tuy nhiên lựa chọn A thì nó vẫn mang lại đúng

. 06/01/2018

Đậu Shine key c kìa

. 06/01/2018

Le An uh 5 hóa học thôi bn ah nhưng mà khoanh 5 vẫn trúng nhưng mà.

. 06/01/2018

Xem tăng phản hồi (2/22)

Xem thêm: Thời điểm ăn dưa hấu tốt cho sức khỏe