clo tác dụng với natri hiđroxit

Câu hỏi:

15/08/2022 312

Bạn đang xem: clo tác dụng với natri hiđroxit

A. tạo nên trở thành muối bột natri clorua và nước;

B. tạo nên trở thành nước javen;

Đáp án chủ yếu xác

C. tạo nên trở thành lếu ăn ý những axit;

D. tạo nên trở thành muối bột natri hipoclorit và nước.

Đáp án trúng là: B

Clo tính năng với natri hiđroxit tạo nên trở thành lếu ăn ý bao gồm natri clorua (NaCl), natri hipoclorit (NaClO) và nước được gọi là nước javen:

Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm đa số của một ăn ý hóa học cơ học khi cháy là:

A. khí nitơ và tương đối nước

A. khí nitơ và tương đối nước

C. khí cacbonic và cacbon;

D. khí cacbonic và tương đối nước.

Câu 2:

Đốt cháy m gam hiđrocacbon A chiếm được 2,688 lít CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 1,92 gam

B. 19,2 gam;

C. 9,6 gam;

D. 0,96 gam.    

Câu 3:

Phản ứng đặc thù của những hóa học chứa chấp links song, links phụ thân là:

A. Phản ứng thế với clo;

B. Phản ứng thế với brom;

Xem thêm: Óc heo rất bổ nhưng lại 'đại kỵ' với 3 nhóm người sau

C. Phản ứng trùng hợp;

D. Phản ứng cùng theo với brom.

Câu 4:

Để thực hiện thô khí CO2 cần thiết dẫn khí này qua:

Để thực hiện thô khí CO2 cần thiết dẫn khí này qua:

B. NaOH rắn;

C. CaO.

C. CaO.

Câu 5:

Một hiđrocacbon (X) ở thể khí sở hữu phân tử khối nặng trĩu gấp hai phân tử khối tầm của bầu không khí. Công thức phân tử của (X) là:

A. C4H10;

B. C4H8;

B. C4H8;

D. C3H8.

Câu 6:

Hiđrocacbon nào là tại đây phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom?

A. CH3CH2CH3;

B. CH3CH3;

C. C2H4;

D. CH4.

Câu 7:

Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua loa bình đựng hỗn hợp brom dư. Khối lượng thành phầm chiếm được sau phản xạ là:

A. 34,6 gam;

B. 17,3 gam;

C. 4,325 gam.