co2 dư caoh2

Câu hỏi:

20/08/2019 582,720

Bạn đang xem: co2 dư caoh2

A. đem kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì nhập xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó đem kết tủa xuất hiện

D. đem kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Đáp án chủ yếu xác

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện tại kết tủa white tăng dần dần cho tới cực lớn, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

=> Chọn đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng này xẩy ra ở catot nhập quy trình năng lượng điện phân MgCl2 rét chảy ?

A. sự oxi hoá ion Mg2+.

B. sự khử ion Mg2+.

C. sự oxi hoá ion Cl-.

D. sự khử ion Cl-.

Câu 2:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Kim loại Al đem tính lưỡng tính vì như thế Al tan được trong số hỗn hợp axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là hóa học lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, nhập ê tính bazơ trội rộng lớn tính axit.

(e) Hỗn hợp ý Al2O3 và Fe sử dụng tiến hành phản xạ sức nóng nhôm sử dụng hàn lối ray.

(f) NaHCO3 là hóa học lưỡng tính, trội tính axit.

Số đánh giá và nhận định sai là:

A. 5

B. 3

C. 4

Xem thêm: TP.HCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ 5

D. 2

Câu 3:

Cho những muối hạt rắn sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số muối hạt dễ dẫn đến sức nóng phân là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 4:

Khi tổ chức thực nghiệm pha chế khí đo, để ngăn cản khí clo bay rời khỏi thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên, cần thiết bịa bên trên mồm bình thu một mẩu bông tẩm hỗn hợp này nhập số những hỗn hợp sau đây?

A. NaOH

B. quỳ tím

C. NaCl

D. HCl

Câu 5:

Điều xác định này sau đấy là sai?

A. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm đem nửa đường kính nguyên vẹn tử tăng dần

B. Các sắt kẽm kim loại kiềm đem white color bạc, đem tính ánh kim

C. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm đem sức nóng nhiệt độ chảy tăng dần

D. Kim loại kiềm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm, đem tính khử mạnh

Câu 6:

Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo lần lượt nhập những dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số tình huống đem phản xạ xẩy ra là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9