co2 dư vào naalo2

Câu hỏi: Sục khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp  NaAlO2 hiện tượng lạ xẩy ra là

Bạn đang xem: co2 dư vào naalo2

A. có kết tủa nâu đỏ ửng.

B. có kết tủa keo dán giấy Trắng, tiếp sau đó kết tủa lại tan.

C. có kết tủa keo dán giấy Trắng ko tan.

D. dung dịch vẫn vô trong cả.

Trả lời

Chọn C. sở hữu kết tủa keo dán giấy Trắng ko tan.

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3.

Kiến thức tương quan.

1. Phương trình phản xạ Khi Sục CO2 vô NaAlO2

CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → 2Al(OH)3 + Na2CO3

2. Điều khiếu nại nhằm phản xạ khí CO2 sục vô NaAlO2

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng sục khí CO2 dư vô hỗn hợp NaAlO2

Khi sục khí CO2 đến dư vô hỗn hợp NaAlO2 sau phản xạ thấy xuất hiện nay kết tủa keo dán giấy Trắng, phản xạ CO2 không phản xạ tiếp với Al(OH)3 vì oxit axit ko phản xạ với bazơ ko tan.

4. Cân bởi phương trình hóa học 

Natri Aluminat + Nước + Cacbon Đioxit = Gibbsit + Natrite

Chất phản ứng

- Natri Aluminat - NaAlO2

- Nước - H2O

- Cacbon Đioxit - CO2

Sản phẩm

Xem thêm: Ngành Y tế Quảng Nam kết luận vụ ngộ độc bánh mì, kiến nghị xử phạt chủ tiệm

- Gibbsit - Al(OH)3

- Natrite - Na2CO3

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Sục khí CO2 đến dư vô hỗn hợp NaAlO2 hiện tượng xẩy ra là

A. Không sở hữu hiện tượng lạ gì.

B. sở hữu kết tủa keo dán giấy Trắng, tiếp sau đó kết tủa lại tan.

C. sở hữu kết tủa keo dán giấy Trắng.

D. hỗn hợp vẫn vô trong cả.

Đáp án C

Câu 2. Sục khí CO2 vào hỗn hợp NaAlO2

A. Không sở hữu hiện tượng lạ gì

B. Dung dịch vẩn đục

C. Dung dịch vô trong cả sau bị vẩn đục

D. Dung dịch có màu sắc vô suốt

Đáp án B

Câu 3. Dãy nào là sau đây bao gồm những hóa học vừa phải thuộc tính với hỗn hợp axit HCl vừa phải thuộc tính với hỗn hợp kiềm NaOH?

A. AlCl3 và Al2(SO4)3.

B. Al(NO3)3 và Al(OH)3

C. Al2(SO4)3 và Al2O3.

D. Al(OH)3 và Al2O3.

Đáp án D

Xem thêm: Những bài thuốc hay từ hạt dưa hấu bạn nên biết