công thức cấu tạo của toluen

  1. SHub-icon

    Bạn đang xem: công thức cấu tạo của toluen

    Trang chủ

  2. Lớp 11

  3. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của toluen là

hint-header

Cập nhật ngày: 05-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Oanh


Công thức cấu trúc thu gọn gàng của toluen là

A

C6H5-CH3

B

C6H5-CH2CH3

C

C6H5-CH=CH2

D

C6H5-CH(CH3)2

Chủ đề liên quan

Chất nào là tại đây với đồng phân hình học?

A

CH2=CH-CH=CH2.

B

CH3-CH=C(CH3)2.

C

CH3-CH=CH-CH=CH2.

D

CH2=CH-CH2-CH3.

Anken sau mang tên gọi là

A

2-metylbut-2-en.

B

3-metylbut-2-en.

C

2-metybut-3-en.

D

3-metylbut-3-en.

Hiđrocacbon X với công thức cấu tạo:

Danh pháp IUPAC của X là

A

3-etyl-2,4-đimetylpentan.

B

2-metyl-3-propylpentan.

C

2,4-đimetyl-3-etylpentan.

D

2-propyl-3-metylpentan.

Cho phản xạ sức nóng phân sau:
X CH4 + C3H6
Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A

CH3CH2CH3.

B

CH3-CH=CH2.

C

CH3-CH=CH-CH3.

D

CH3CH2CH2CH3.

Khi cho tới 2-metylbutan phản xạ với brom (tỉ lệ mol 1:1), phát sáng thì rất có thể đưa đến tối nhiều từng nào thành phầm thế monobrom?

A

2.

B

3.

C

4.

D

5.

Đồng phân cấu trúc nào là của ankan với công thức phân tử C5H12 chỉ đưa đến có một không hai một thành phầm thế Khi phản xạ với clo (tỉ lệ mol 1:1), chiếu sáng?

A

pentan.

B

2-metylbutan.

C

2,2-đimetylpropan.

D

Không với đồng phân nào là.

Khi 2-metylbutan thuộc tính với brom theo đuổi tỉ trọng mol 1 : 1 chiếm được thành phầm chủ yếu là

A

CH3CH2CH2CH2CH2Br.

B

CH3CH2CH2CH2CHBr2.

C

CH3CH2CBr(CH3)2.

D

CH3CH2CBr2CH2CH3.

Khi thắp cháy một hiđrocacbon, chiếm được a mol CO2 và b mol H2O. Trong tình huống nào là tại đây rất có thể Tóm lại rằng hiđrocacbon này là ankan?

A

a > b.

B

a < b.

C

a = b.

D

a ≥ b.

Sản phẩm tạo nên trở nên kể từ phản xạ đằm thắm 2-metylpropen với H2 (Ni, to) là

A

isobutan.

B

butan.

C

xiclobutan.

D

2-metylbutan.

Cho nhì bình hóa hóa học mất mặt nhãn chứa chấp etilen và etan. cũng có thể nhận thấy những hóa hóa học trong những bình vị hóa học nào là bên dưới đây?

Xem thêm: Những người không nên ăn đậu xanh, đậu đen, đậu nành

A

hỗn hợp NaCl.

B

quỳ tím.

C

hỗn hợp brom.

D

hỗn hợp Na2SO4.

Sản phẩm tạo nên trở nên kể từ phản xạ đằm thắm 2-metylpropen và Br2

A

CH2Br-CHBr(CH3)2.

B

CH2Br-CH(CH3)-CH2Br.

C

CH3-CH(CH3)2-CHBr2.

D

CH3-CBr2-CH2CH3.

Anken X thuộc tính với hỗn hợp brom chiếm được có một không hai một thích hợp hóa học cơ học Y chứa chấp 74,08 % brom về lượng. Công thức phân tử của X là

A

C3H6.

B

C4H8.

C

C5H10.

D

C2H4.

Propen nằm trong thích hợp HBr rất có thể đưa đến tối nhiều từng nào thành phầm hữu cơ?

A

0.

B

1.

C

2.

D

3.

Đốt cháy hiđrocacbon Y chiếm được thành phầm với thì Y là

A

ankan.

B

xicloankan.

C

anken.

D

xicloankan hoặc anken.

Toluen phản xạ với Br2 Khi phát sáng cho tới thành phầm thế đơn giản ở địa điểm nào?

A

group metyl.

B

meta.

C

ortho và para.

D

ortho.

Benzylclorua là thành phầm Khi cho tới clo thuộc tính với hóa học nào là bên dưới đây?

A

Benzen với, khả năng chiếu sáng.

B

Toluen với xúc tác khả năng chiếu sáng.

C

Nitrobenzen với xúc tác khả năng chiếu sáng.

D

Benzen với xúc tác bột Fe.

Nếu đun lạnh lẽo ankylbenzen với Br2 không tồn tại xúc tác Fe tuy nhiên phát sáng thì xẩy ra phản xạ nào?

A

thế ở vòng benzen.

B

nằm trong ở nhánh.

C

tách ở nhánh.

D

thế ở nhánh.

Có từng nào ankin ứng với công thức phân tử C5H8?

A

2

B

3

C

4

D

5

Ankin sau mang tên gọi là

A

3-metylpent-2-in.

B

2-metylhex-4-in.

C

4-metylhex-2-in.

D

3-metylhex-4-in.

Cho phản xạ hóa học: CH3-C≡CH + H2O
Sản phẩm của phản xạ là

A

CH3-CH=O

B

CH3-CO-CH3

C

CH2=C(CH3)-OH