công thức nào sau đây của xenlulozơ

Câu hỏi:

12/08/2019 112,675

Bạn đang xem: công thức nào sau đây của xenlulozơ

A. [C6H7O2(OH)3]n.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án A

Công thức phân tử của xenlulozơ là (C6H10O5)n.

Công thức kết cấu của xenlulozơ là: [C6H7O2(OH)3]n.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong ĐK tương thích glucozơ lên men tạo ra trở nên khí CO2

A. HCOOH.

B. CH3COOH.

C. CH3CHO.

D. C2H5OH.

Câu 2:

Chất nằm trong loại đisaccarit là

A. fructozơ.

B. xenlulozơ.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Fructozơ và glucozơ đều phải sở hữu năng lực nhập cuộc phản xạ tráng bạc;

(2) Saccarozơ và tinh ranh bột đều không xẩy ra thủy phân khi với axit H2SO4 (loãng) thực hiện xúc tác;

(3) Tinh bột được tạo ra trở nên vô cây trái nhờ quy trình quang đãng hợp;

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều nằm trong loại disaccarit;

Phát biểu chính là

A. (3) và (4).

Xem thêm: Giày mới mua có nên giặt không? Bảo quản giày đúng cách

B. (1) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2) và (4)

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A. Amilozơ với cấu tạo mạch ko phân nhánh

B. Glucozơ bị lão hóa vì chưng H2 (Ni, to).

C. Xenlulozơ với cấu tạo mạch phân nhánh.

D. Saccarozơ không xẩy ra thủy phân.

Câu 5:

Chất nào là tiếp sau đây không tồn tại phản xạ thủy phân?

A. tinh ranh bột.

B. metyl fomat.

C. saccarozơ.

D. glucozơ.

Câu 6:

Cho những hóa học sau: xenlulozo, hóa học bự, fructozo, tinh ranh bột. Số hóa học bị thủy phân vô hỗn hợp HCl là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK