cu + agno3 hiện tượng

 • Bạn đang xem: cu + agno3 hiện tượng

  Cho 3,6g Mg vô 200ml dd Fe(NO3)3 1M cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được mg hóa học rắn

  Cho bản thân chất vấn bài xích này với

  Cho 3,6g Mg vô 200ml dd Fe(NO3)3 1M cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được mg hóa học rắn. Tính m

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Polime X là hóa học rắn vô xuyên suốt, cố tài năng cho tới khả năng chiếu sáng truyền qua chuyện chất lượng tốt nên được sử dụng sản xuất thủy tinh ranh cơ học plexiglas. Tên gọi của X là:

  A. poliacrilonitrin.   

  B. poli(metyl metacrylat).

  C. polietilen.    

  D. poli(vinyl clorua).

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Polime này tại đây được tổ hợp kể từ phản xạ trùng hợp?

  A. polyvinyl(vinyl clorua)    

  B. polisaccarit

  C. poli (etylen terephtalat)    

  D. nilon- 6,6

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy này tại đây chỉ bao gồm những polime được sử dụng thực hiện hóa học dẻo

  A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)

  B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)

  C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin

  D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nilon-6,6 nằm trong loại

  A. tơ visco    

  B. poliesste    

  C. tơ poliamit    

  D. tơ axetat

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tơ nitron ko nằm trong loại

  A. Tơ vinylic

  B. Tơ tổng hợp

  C. Tơ hóa học

  D. Tơ nhân tạo

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong những chủ kiến tiếp sau đây, chủ kiến này chính ?

  A. Đất sét nhào nước vô cùng mềm, rất có thể nghiền trở thành gạch men, ngói ; vậy khu đất sét nhào nước là hóa học mềm.

  B. Thạch cao nhào nước vô cùng déo, rất có thể nặn trở thành tượng ; vậy cơ là một trong những hóa học mềm.

  C. Thuỷ tinh ranh cơ học (plexiglas) vô cùng cứng và bền với sức nóng ; vậy cơ ko nên là hóa học mềm.

  D. Tính mềm của hóa học mềm chỉ thể hiện nay trong mỗi ĐK chắc chắn ; ở những ĐK không giống, hóa học mềm rất có thể ko mềm.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Polime \((-C_6H_4(OH)-CH_2-)_n\) là bộ phận hầu hết của

  A. vật liệu nhựa rezit.                 

  B. vật liệu nhựa rezol.

  C. vật liệu nhựa novolac             

  D. teflon.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Dãy bao gồm những hóa học được dùng làm tổ hợp cao su thiên nhiên buna-S là

  A. CH2 = CH - CH = CH2, C6H5 - CH = CH2

  B. CH2 = C(CH3) - CH = CH2, C6H5 -CH=CH2.

  C. CH2 = CH - CH = CH2, diêm sinh.

  D. CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - CH = CH2.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Khi clo hoá PVC, tính tầm cứ k đôi mắt xích vô mạch PVC phản xạ với cùng 1 phân tử clo. Sau Khi clo hoá, chiếm được một polime chứa chấp 63,96% clo (về khối lượng). Tìm độ quý hiếm của k?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Vì sao tránh việc sử dụng xà chống có tính kiềm cao nhằm giặt ăn mặc quần áo thực hiện vày nilon, len, tơ tằm; tránh việc giặt vày nước quá rét hoặc là (ủi) quá rét những vật dụng bên trên.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trùng phù hợp 65,0 g stiren bằng phương pháp đun rét hóa học này với cùng 1 lượng nhỏ hóa học xúc tác benzoyl peoxit

  Trùng phù hợp 65,0 g stiren bằng phương pháp đun rét hóa học này với cùng 1 lượng nhỏ hóa học xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn cỗ láo lếu phù hợp sau phản xạ (đã loại không còn benzoyl peoxit) vô 1,0 lít hỗn hợp brom 0,15M ; tiếp sau đó cho thêm nữa KI (dư) thấy sinh rời khỏi 6,35 g iot.

  a)  Viết phương trình chất hóa học của những phản xạ.

  b) Tính hiệu suất của phản xạ trùng khớp stiren.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: Thời điểm ăn dưa hấu tốt cho sức khỏe

  Khi cho 1 loại cao su thiên nhiên buna-S ứng dụng với brom (tan vô CCl4) người tớ nhận biết cứ 1,05 g cao su thiên nhiên cơ rất có thể ứng dụng không còn với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ trọng thân mật số đôi mắt xích butađien và số đôi mắt xích stiren vô loại cao su thiên nhiên thưa bên trên.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tơ nitron( hoặc olon) được tổ hợp kể từ những hóa học này sau đây?

  A. Acrilonitrin

  B. Hexametylenđieammin

  C. Axit ađipic

  D. Axit \(\varepsilon\)-aminocaproic

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Polime này bên dưới đó là polime vạn vật thiên nhiên ?

  A. Amilozơ.             

  B. Nilon-6,6.

  C. Nilon-7             

  D. PVC.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tơ này tại đây được tạo ra kể từ xenluloza ?

  A. tơ tằm    

  B. tợ nilon-6,6    

  c. tơ visco    

  D. tơ capron

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Đáp án thắc mắc dưới

  Đốt cháy trọn vẹn 7.5g este X chiếm được 11g CO2 và 4.5g H2O. Nếu X đơn chức thì CTPT của X là?

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nên dùng là bao nhiêu? lõi hiệu suất phản xạ là 90%.

  Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nên dùng là bao nhiêu? lõi hiệu suất phản xạ là 90%.

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nên dùng là bao nhiêu? lõi hiệu suất phản xạ là 90%.

  Để pha chế 29,7 kilogam xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 nên dùng là bao nhiêu? lõi hiệu suất phản xạ là 90%.

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho 16,2 (g) tinh ranh bột lên men rượu chiếm được V (l) khí CO2. Tính V?

  Cho 16,2 (g) tinh ranh bột lên men rượu chiếm được V (l) khí CO2. Tính V biết hiệu suất cả quy trình vày 80%?

  31/12/2022 |   1 Trả lời

 • Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu-Zn. Lấy 5g đồng thau cho tới vào một trong những lượng hỗn hợp HCl dư thì chiếm được 0,56 lít khí

  Hóa 12: Hợp Kim

  Đồng thau là kim loại tổng hợp Cu-Zn. Lấy 5g đồng thau cho tới vào một trong những lượng hỗn hợp HCl dư thì chiếm được 0,56 lít khí (đ). Tính dung lượng % lượng Zn đem vô đồng thau.

  19/01/2023 |   0 Trả lời

 • Hòa tan láo lếu phù hợp hóa học rắn vô H+, NO3-

  Hòa tan trọn vẹn láo lếu phù hợp X bao gồm Cu ,Fe, Mg, MgCO3(trong cơ số mol MgCO3 là 12a mol) vô ddY chứa chấp HCl(197a mol) và KNO3 thu được một,485 mol láo lếu phù hợp khí Z gồm: CO2,NO, N2O đem lượng 50,22gam và dd T. Chia T trở thành 3 phần vày nhau:

  + cô cạn cẩn trọng phần 1 chiếm được 106,055 gam muối hạt khan

  +phần nhì ứng dụng AgNO3 dư chiếm được 285,935g kết tủa và 0,01 mol khí NO duy nhất

  +phần tía ứng dụng với NaOH dư chiếm được 47,6 gam kết tủa

  Tính thể tích khí H2S tối nhiều ứng dụng với dd T?

  24/02/2023 |   0 Trả lời

 • Khi hòa tan trọn vẹn m gam từng sắt kẽm kim loại vô nước dư, kể từ sắt kẽm kim loại này tại đây chiếm được thể tích khí H2 (cùng ĐK sức nóng phỏng và áp suất) là nhỏ nhất?

  A. Na.

  B. Ca.

  C. K.

  D. Li.

  07/03/2023 |   1 Trả lời

 • Cho phản ứng: Mg + HNO3(l) -> Mg(NO3)2 + NxOy + H2O

  Cho phản ứng: 

  Sau Khi thăng bằng, thông số của phân tử HNO3 là

  A. 5x – 2y.

  B. 12x – 4y.

  C. 10x – 4y.

  D. 2x – 4y.

  06/03/2023 |   1 Trả lời

 • Nung láo lếu phù hợp bao gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời hạn, chiếm được láo lếu phù hợp rắn X. Hoà tan trọn vẹn X vô hỗn hợp HCl dư, chiếm được 0,15 mol khí H2 và m gam muối

  Giúp bản thân với!!

  Nung láo lếu phù hợp bao gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời hạn, chiếm được láo lếu phù hợp rắn X. Hoà tan trọn vẹn X vô hỗn hợp HCl dư, chiếm được 0,15 mol khí H2 và m gam muối hạt. Tính độ quý hiếm của m.

  06/03/2023 |   1 Trả lời

  Xem thêm: Xôi ngon nhưng lại 'đại kỵ' với 5 nhóm người sau