cu có tác dụng với hno3 loãng không

Câu hỏi:

19/08/2019 15,650

Bạn đang xem: cu có tác dụng với hno3 loãng không

D. H2SO4 loãng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

A, B và C là những axit với tính lão hóa mạnh hòa tan được Cu.

chọn D vì thế H+/H2 > Cu2+/Cu Cu + H+ → ko phản xạ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại tính năng với hỗn hợp HCl và khí Cl2 tạo ra nằm trong loại muối hạt clorua là

A. Cu.

B. Zn.

C. Fe.

D. Ag.

Câu 2:

X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng; Y là sắt kẽm kim loại tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là

A. Cu, Fe.

B. Mg, Ag.

C. Fe, Cu.

D. Ag, Mg.

Câu 3:

Dung dịch H2SO4 loãng ko phản xạ với kim loại

A. Fe.

B. Cu.

C. Na.

D. Zn.

Câu 4:

Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)3 nhập bầu không khí thì thu được:

Xem thêm: Liên tục sai phạm, Phòng khám đa khoa Văn Kiệt bị tước giấy phép hoạt động

A. Fe3O4, NO2 và O2.

B. Fe, NO2 và O2.

C. Fe2O3, NO2 và O2.

D. Fe(NO2)2 và O2

Câu 5:

Trong những sắt kẽm kim loại tiếp sau đây với từng nào sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể khử Fe3+ nhập hỗn hợp trở nên kim loại: Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg?

A. 6.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 6:

Cho sắt kẽm kim loại M phản xạ với Cl2, nhận được muối hạt X. Cho M tính năng với hỗn hợp HCl, nhận được muối hạt Y. Cho Cl2 tính năng với hỗn hợp muối hạt Y, nhận được muối hạt X. Kim loại M là

A. Al.

B. Fe.

C. Zn.

D.Mg.

Câu 7:

Kim loại nào là tại đây không tính năng với hỗn hợp FeCl3.

A. Cu

B. Ni.

C. Ag.

D. Fe.