cu tác dụng với hno3

Cu HNO3 loãng

Bạn đang xem: cu tác dụng với hno3

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại nhập nội dung những bài bác học: Cân vị phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, đặc điểm Hóa học tập của Cu và đặc điểm chất hóa học HNO3.... cũng tựa như những dạng bài bác tập dượt.

1. Phương trình phản xạ Cu ứng dụng HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2. Cân vị phương trình phản xạ Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

Xác toan sự thay cho thay đổi số oxi hóa

Cuo + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Cu ứng dụng HNO3

Vậy 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Nhắc lại loài kiến thức: Các bước thăng bằng phản xạ vị cách thức thăng vị electron

Bước 1. Viết sơ vật phản xạ với những hóa học nhập cuộc xác lập yếu tố đem số lão hóa thay cho đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Cân vị electron: Nhân thông số để

Tổng số electron mang đến = tổng số electron nhận

Bước 4. Cân vị nguyên vẹn tố: trình bày công cộng bám theo loại tự

Kim loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi ngôi trường (axit, bazo)

Nước (cân vị H2O là nhằm thăng bằng hidro)

Bước 5. Kiểm tra số nguyên vẹn tử oxi ở nhị vế (phải vị nhau)

3. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với HNO3

Dung dịch HNO3 loãng dư

4. Phương trình ion thu gọn gàng Cu ứng dụng HNO3 loãng 

3Cu + 8H+ + 2NO3 → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Cu ứng dụng HNO3

Cho đồng Cu ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3

6. Hiện tượng mang đến Cu ứng dụng HNO3 loãng

Kim loại Cu rắn đỏ ối dần dần tạo nên trở thành hỗn hợp màu xanh da trời lam và khí ko color hóa nâu nhập không gian bay đi ra.

7. Tính hóa chất của HNO3 

7.1. Axit nitric thể hiện tại tính axit

Axit nitric đem đặc điểm của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím trả lịch sự red color.

Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat tạo nên trở thành những muối bột nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + BaCO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2

7.2. Tính lão hóa của HNO3

 • Axit nitric ứng dụng với kim loại

Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo nên trở thành muối bột nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối bột nitrat + NO + H2O ( to)

Mg + HNO3 quánh

Kim loại + HNO3 loãng → muối bột nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng rét mướt → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét mướt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội tự lớp oxit sắt kẽm kim loại được dẫn đến bảo đảm bọn chúng không xẩy ra lão hóa tiếp.

 • Axit nitric Tác dụng với phi kim

(Các yếu tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo trở thành nito dioxit trong trường hợp là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

 • Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập phù hợp hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

 • Tác dụng với phù hợp chất

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S ↓+ 2NO + 4H2O

Ag3PO4 tan nhập HNO3, HgS ko ứng dụng với HNO3.

8. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Ứng dụng này tại đây ko nên của HNO3?

A. Để pha chế phân đạm NH4NO3, Ca(NO3)2

B. Sản xuất dược phẩm

C. Sản xuất khí NO2 và N2H4

D. Để tạo ra dung dịch nổ, dung dịch nhuộm

Xem đáp án

Đáp án C

Khi mang đến axit nitric ứng dụng với axit clorua, tao được hỗn hợp cường toan đem kỹ năng hòa tan và và bạch kim.

Axit nitric phần mềm của axit HNO3 như sản xuất dung dịch nổ (TNT, …), pha chế những phù hợp hóa học cơ học, tạo ra bột color, tô, dung dịch nhuộm, …

⇒ Sản xuất khí NO2 và N2H4 ko nên phần mềm của HNO3.

Câu 2. Phát biểu này tại đây đúng:

A. Dung dịch HNO3 thực hiện xanh rờn quỳ tím và thực hiện phenolphtalein hóa đỏ ối.

B. Axit nitric được dùng làm tạo ra phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

C. Trong công nghiệp, nhằm tạo ra HNO3 người tao đun láo phù hợp (KNO3) với H2SO4 đặc

D. pha chế HNO3 nhập chống thực nghiệm người tao sử dụng khí amoniac (NH3)

Xem đáp án

Đáp án B

Axit nitric được dùng làm tạo ra phân đạm (NH4NO3, Ca(NO3)2), dung dịch nổ (TNT), dung dịch nhuộm, dược phẩm.

A Sai: hỗn hợp HNO3 chỉ thực hiện xanh rờn quỳ tím hóa đỏ ối.

C. Trong công nghiệp nhằm tạo ra axit nitric, người tao thông thường đun rét láo phù hợp natri nitrat rắn với hỗn hợp H2SO4 đặc

D. Để pha chế HNO3 nhập chống thực nghiệm người tao sử dụng NaNO3 và HSO4 đặc

Câu 3. Trong những thực nghiệm với hỗn hợp HNO3 thường sinh đi ra khí độc NO2. Để giới hạn khí NO2 bay đi ra kể từ ống thử, người tao dùng giải pháp nhét bông đem tẩm hóa hóa học và nút ống thử. Hóa hóa học ê chủ yếu là

A. H2O

B. Dung dịch nước vôi trong

C. hỗn hợp giấm ăn

D. hỗn hợp muối bột ăn

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ minh họa

4NO2 + 2Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O + Ca(NO2)2

Khí gray clolor đỏ ối NO2 bị hòa tan nhập hỗn hợp, tạo nên trở thành hóa học rắn Ca(NO2)2 và Ca(NO3)2

Câu 4. Có 4 hỗn hợp muối bột riêng biệt biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm thắt hỗn hợp KOH dư, rồi thêm thắt tiếp hỗn hợp NH3 dư nhập 4 hỗn hợp bên trên thì số hóa học kết tủa chiếm được là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Khi mang đến KOH dư

Cu2 + + 2OH - →Cu(OH)2

Zn2 + + 4OH - → 4Zn(OH)42 -

Fe3 + + 3OH - → Fe(OH)3

Al3 + + 4OH - →Al(OH)4 -

Thêm tiếp NH3 thì NH3 sẽ khởi tạo phức với Cu2+, Zn2+

Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

=> chỉ từ kết tủa Fe(OH)3

Câu 5. Cho 19,2 gam Cu tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

2nCu = 3nNO

=> nNO = 0,2 mol

=> V = 4,48 lit

Câu 6. Cho những phản ứng:

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Các phản xạ nằm trong loại phản xạ axit - bazơ là

A. (2), (4)

B. (3), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (2).

Xem đáp án

Đáp án A

Các phản xạ nằm trong loại axit – bazơ là phản xạ đem hóa học mang đến proton và hóa học nhận proton tuy nhiên ko đem sự thay cho thay đổi số oxi hóa

(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4

Câu 7. Thực hiện tại thực nghiệm sau: Nhỏ kể từ từ hỗn hợp NH3 cho tới dư nhập ống thử đựng hỗn hợp CuSO4. Hiện tượng để ý không thiếu và đích nhất là:

A. Tạo kết tủa màu xanh da trời lam ko tan.

B. Chỉ thấy xuất hiện tại hỗn hợp màu xanh da trời thẫm.

C. Lúc đầu đem kết tủa màu xanh da trời lam, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần tạo nên trở thành hỗn hợp màu xanh da trời thẫm.

D. Có kết tủa màu xanh da trời lam tạo nên trở thành, đem khí gray clolor đỏ ối bay ra

Xem đáp án

Đáp án A

Các phương trình phản xạ xảy ra

CuSO4 + 2NH3 + H2O → Cu(OH)2 xanh lam + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + NH3 + H2O → [Cu(NH3)4](OH) (dd màu xanh da trời thẫm)

Lúc đầu đem kết tủa màu xanh da trời lam, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần tạo nên trở thành hỗn hợp màu xanh da trời thẫm

Câu 8. Chỉ sử dụng 1 hóa học nhằm phân biệt 3 sắt kẽm kim loại sau: Al, Ba, Mg?

A. Dung dịch HCl

B. Nước

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch H2SO4

Xem đáp án

Đáp án B

Để phân biệt 3 sắt kẽm kim loại Al, Ba, Mg tao sử dụng nước. Cho nước nhập 3 kiểu sắt kẽm kim loại, sắt kẽm kim loại chất lượng nội địa và sủi lớp bọt do khí tạo ra là Ba, 2 sắt kẽm kim loại ko tan nội địa là Al và Mg.

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Lấy hỗn hợp Ba(OH)2 vừa vặn chiếm được sụp nhập kiểu 2 sắt kẽm kim loại sót lại, sắt kẽm kim loại này tan, sủi lớp bọt do khí tạo ra là Al, sắt kẽm kim loại không tồn tại hiện tượng lạ gì là Mg

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Câu 9. Cho mẩu Cu nhập hỗn hợp FeCl3. Hiện tượng xẩy ra là:

Kim loại Fe white color phụ thuộc vào Cu, hỗn hợp trả lịch sự màu xanh da trời.

Đồng tan đi ra, sủi lớp bọt do khí tạo ra ko color và kết tủa white color.

Không hiện tượng lạ, vì thế phản xạ ko xẩy ra.

Đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ red color nâu trả lịch sự màu xanh da trời.

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng chất hóa học xẩy ra Khi mang đến mẩu Cu nhập hỗn hợp FeCl3:

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

nâu đỏ ối xanh

Sau phản xạ đồng tan đi ra, hỗn hợp kể từ gray clolor đỏ ối trả lịch sự màu xanh da trời.

Câu 10. Hiện tượng này xẩy ra Khi mang đến miếng đồng sắt kẽm kim loại nhập hỗn hợp HNO3 loãng

A. không tồn tại hiện tượng lạ gì

B. hỗn hợp có màu sắc xanh rờn, H2 cất cánh ra

C. hỗn hợp có màu sắc xanh rờn, đem khí gray clolor cất cánh ra

D. hỗn hợp có màu sắc xanh rờn lam, đem khí ko color cất cánh đi ra, bị hoá nâu nhập không gian.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình chất hóa học xảy ra

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

→ Hiện tượng: khi mang đến miếng đồng sắt kẽm kim loại nhập hỗn hợp HNO3 loãng thì hỗn hợp có màu sắc xanh rờn của Cu(NO3)2 và khí gray clolor đỏ ối NO2.

Câu 11. Hòa tan m gam Al nhập hỗn hợp HNO3 loãng vừa vặn đầy đủ, chiếm được 17,92 lít (đktc) láo phù hợp khí X bao gồm N2O và N2 biết tỉ khối tương đối của X đối với H2 là 18 (không còn thành phầm khử này khác) và dd Y chứa chấp a gam muối bột nitrat. Giá trị của m là.

A. 21,6

B. 97,2

C. 64,8

D. 194,4

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy  MX = (MN2 + MN2O)2 = (28 + 44)/2=36

=> nN2 = nN2O = 0,24 / 2 = 0,12 mol

Ta có: mAl(NO3)3= 213.m/27 = 7,89m < 8 => nhập muối bột đem NH4NO3

Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3

=> 3.m/27 =10.0,12 + 8.0,12 + 8nNH4NO3

→ nNH4NO3 = m/72 − 0,27

Khối lượng muối bột tạo nên thành: mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

=> 8m = 213.m/27 + 80.(m/72 – 0,27) => m = 21,6 gam

Câu 12. Nhận toan đích về phản xạ pha chế HNO3 nhập chống thực nghiệm vị phản ứng

NaNO3 + H2SO4 → HNO3 + NaHSO4.

A. rất có thể sử dụng axit sunfuric loãng.

B. rất có thể thay cho thế natri nitrat vị kali nitrat.

C. axit nitric chiếm được ở dạng lỏng ko cần thiết thực hiện rét mướt.

D. đấy là phản xạ lão hóa khử

Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì thế ko thể sử dụng axit sunfuric loãng.

B đích vì thế rất có thể thay cho thế natri nitrat vị kali nitrat.

C sai vì thế axit nitric dễ dàng cất cánh tương đối nên chiếm được tương đối HNO3.

D sai vì thế đấy là phản xạ trao thay đổi vì thế ko thực hiện thay cho thay đổi số lão hóa.

Câu 13. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu vị hỗn hợp HCl quánh rét giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thua thiệt Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko ứng dụng với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học trên

Câu 14. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và láo phù hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: Hé lộ bữa ăn 120 món của hoàng đế và lý do ngài gắp không quá 3 miếng mỗi món

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X nhập nước

Phương trình phản xạ minh họa

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 15. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp láo phù hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại đi ra, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở thành đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe tiếp tục phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài bác đi ra mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color hóa nâu nhập không gian. Mặt không giống, Khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì đem khí mùi hương khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot.

B. ure.

C. natri nitrat.

D. amoni nitrat.

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 ứng dụng với hóa học X đem khí ko color, hóa nâu nhập không gian là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X ứng dụng với dd NaOH → khí mùi hương khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học: Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

Phương trình phản xạ minh họa

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Nhúng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn lôi ra, cọ tinh khiết, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng thay cho thay đổi thế nào?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thay cho thay đổi.

D. ko xác lập được.

Xem đáp án

Đáp án A

Giả sử có một mol Cu nhập cuộc phản ứng

Phương trình phản xạ minh họa

Cu (1) + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓ (2 mol)

→ lượng thanh đồng tăng = 2 × 108 - 64 = 152 gam.

húng một thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3, sau đó 1 thời hạn lôi ra, cọ tinh khiết, sấy thô, đem cân nặng thì lượng thanh đồng tăng

Câu 18. Hoà tan trọn vẹn 12 gam láo phù hợp Fe và Cu (tỉ lệ mol 1:1) vị axit HNO3, chiếm được V lít (đktc) láo phù hợp khí X (gồm NO và NO2) và hỗn hợp Y (chỉ chứa chấp nhị muối bột và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 vị 19. Giá trị của V là:

A. 2,24

B. 5,60

C. 3,36

D. 4,48

Xem đáp án

Đáp án B

Như vậy đề bài bác mang đến axit dư nên 2 muối bột chiếm được là Fe3+ và Cu2+

Gọi x là số mol Fe và Cu tao có: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,1 mol

Mặt khác:

Đặt x, hắn là số mol của NO và NO2 thì 30x + 46 hắn = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne nhận = 3x + hắn = 4x, ne cho = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 .

Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít

Câu 19. Nung 8,4 gam Fe nhập ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

A. 11,2 gam

B. 10,2 gam

C. 7,2 gam

D. 6,9 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Cách 1: Quy thay đổi tổng hợp X về nhị hóa học FeO và Fe2O3

Phương trình phản xạ minh họa

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

0,1                                          0,1

nFe = 8,4/ 56 = 0,15mol

Ta có:

2Fe + O2 → 2FeO

0,1    0,2

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

0,05           0,025 mol

⇒mH2X = 0,1.72 + 0,025.160 = 11,2 g

Cách 2: Quy láo phù hợp X về một hóa học FexOy:

Phương trình phản xạ tổng quát

FexOy + (6x - 2y) HNO3 → xFe(NO3)3 + (3x - 2y) NO2 + (3x -y) H2O

0,1/3x−2y                                                      0,1mol

Áp dụng toan luật bảo toàn yếu tố sắt: 

Fe = 8,4/56 = 0,1.x/3x−2y ⇒ x/y = 6/7

Vậy công thức quy thay đổi là: Fe6O7 (M = 448) và

nFe6O7 = 0,13.6 − 2.7 = 0,025 mol

=> mX = 0,025 . 448 = 11,2g

Câu trăng tròn. Để nhận ra ion người tao thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp HNO3 loãng và đun rét, vì:

A. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp có màu sắc vàng nâu

B. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp có màu sắc xanh rờn và khí ko mùi hương thực hiện xanh rờn giấy tờ quỳ ẩm

C. Phản ứng dẫn đến kết tủa color xanh

D. Phản ứng tạo nên hỗn hợp có màu sắc xanh rờn và khí ko color hoá nâu nhập không gian.

Xem đáp án

Đáp án D

Để nhận ra ion NO3- người tao thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng nhờ phản xạ tạo nên hỗn hợp màu xanh da trời và khí ko color hóa nâu nhập không gian.

Phương trình phản xạ ion

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 21. Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) tối thiểu cần thiết dùng làm hoà tan trọn vẹn một láo phù hợp bao gồm 0,3 mol Fe và 0,3 mol Cu là (biết phản xạ tạo nên hóa học khử độc nhất là NO)

A. 1,0 lít

B. 1,6 lít

C. 0,8 lít

D. 1,2 lít

Xem đáp án

Đáp án B

Lượng HNO3 ít nhất nên dùng khi:

Fe → Fe2+ , Cu → Cu2+

Sơ vật mang đến nhận e:

Fe – 2e → Fe2+

0,3 → 0,6

Cu – 2e → Cu2+

0,3 → 0,6

N+5 + 3e → N+2

3x   x

Theo toan luật bảo toàn mol e: 0,6 + 0,6 = 3x → x = 0,4 mol

Bảo toàn yếu tố N: Số mol HNO3 = 0,6 + 0,6 + 0,4 = 1,6 mol

VHNO3 = 1,6 /1 = 1,6 lit

Câu 22. Trường phù hợp này tại đây đem phản xạ tạo nên thành phầm là hóa học kết tủa color xanh?

Cho hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4

Cho Zn nhập hỗn hợp AgNO3

Cho Al nhập hỗn hợp HCl

Cho hỗn hợp KOH nhập hỗn hợp FeCl3

Xem đáp án

Đáp án A

Các phương trình xẩy ra như sau:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2 H2 ↑

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ nâu đỏ + 3KCl

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ xanh + Na2SO4

Cho hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4 chiếm được thành phầm là hóa học kết tủa màu xanh da trời.

Câu 23. Chỉ sử dụng 1 hóa hóa học này tại đây nhằm nhận ra những dung dịch: NH4Cl, NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2?

A. Dung dịch phenolphtalein.

B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch quỳ tím.

D. Dung dịch BaCl2.

Xem đáp án

Đáp án C

Để nhận ra những dụng dịch bên trên tao sử dụng hỗn hợp quỳ tím tao tạo thành 3 nhóm

Nhóm (I): quỳ tím hóa đỏ ối : NH4Cl, H2SO4

Nhóm (II) quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2

Nhóm (III): quỳ tím ko thay đổi màu: NaCl, Na2SO4

Cho theo lần lượt từng hóa học ở group (II) vào cụ thể từng hóa học ở group (I)

NH4Cl

H2SO4

NaOH

Khí mùi hương khai

Không hiện tại tượng

Ba(OH)2

Khí mùi hương khai

Kết tủa trắng

Phương trình phản xạ minh họa

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

2NH4Cl + Ba(OH)2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

Cho Ba(OH)2 nhận ra được vào cụ thể từng hóa học ở group (III), hóa học tạo nên kết tủa White là Na2SO­4, hóa học ko hiện tượng lạ là NaCl

Phương trình phản xạ minh họa

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2 NaOH

Câu 24. Sự khác lạ nhất nhập đặc điểm chất hóa học của H2SO4 quánh đối với H2SO4 loãng là

A. Tác dụng được với oxit bazơ

B. Tác dụng được với bazơ

C.Tác dụng được với muối

D. Khả năng mút hút nước mạnh (tính háo nước)

Xem đáp án

Đáp án D

Axit sunfuric quánh đem những đặc điểm chất hóa học riêng biệt đối với H2SO4 loãng

+ Tác dụng với đa số sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt)

Thí dụ: H2SO4 quánh phản xạ được với đồng, còn H2SO4 loãng ko phản xạ được với đồng

Phương trình phản xạ minh họa

Cu + 2H2SO4 → CuSO4+ SO2↑ + 2H2O

+ Tính háo nước

C 12 H 22 O 11 \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow} 11H 2 O + 12C

Câu 25. Chất này dùng để làm dung dịch demo nhằm phân biệt nhị hỗn hợp axit clohidric và axit sunfuric?

A. AlCl3.

B. BaCl2.

C. NaCl.

D. MgCl2

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng BaCl2 để phân biệt hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4

Cho hỗn hợp BaCl2 theo lần lượt nhập 2 hỗn hợp trên

+ Dung dịch xuất hiện tại kết tủa White là H2SO4, sót lại không tồn tại hiện tượng lạ gì là HCl

Phương trình hóa học

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

Câu 26. Thực hiện tại những thực nghiệm sau:

(a) Nung rét Cu(NO3)2.

(b) Cho Fe(OH)2 nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư).

(c) Sục khí CO2 nhập hỗn hợp Ba(OH)2 dư.

(d) Cho hỗn hợp KHSO4 nhập hỗn hợp NaHCO3.

(e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp HCl loãng.

(g) Cho mẩu Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng.

Sau Khi những phản xạ xẩy ra, số thực nghiệm sinh đi ra hóa học khí là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 2

Xem đáp án

Đáp án B

(a) 2Cu(NO3)2 →2CuO + 4NO2↑ + O2

(b) 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 6H2O

(c) CO2 + Ba(OH)2 dư → BaCO3 + H2O

(d) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

(e) 9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO↑ + 6H2O

(g) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Có 5 phản xạ sinh đi ra khí là: a, b, d, e, g

.......................................

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Bài ghi chép tiếp tục gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ với Cu, chỉ dẫn cơ hội thăng bằng phương trình phản xạ. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu hữu ích nhé.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu liên quan

Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → FeNO3)3 + NO + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2
 • Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O