cúo4 + naoh

Xem thêm: Quả hồng tốt cho tim mạch nhưng cần lưu ý những điều này để tránh bị tắc ruột

Reaktanten:

 • CuSO4
  • Namen: Kupfersulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Blauer Galitzenstein Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kupfer(II)-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • NaOH
  • Namen: Natriumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natriumoxydhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natronhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02

Produkte:

Xem thêm: Loại thực phẩm không nên ăn nếu muốn kéo dài tuổi thọ

 • Cu(OH)2
  • Namen: Kupfer(II)-hydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Kupferhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Geruchloses hellblaues Pulver Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • Na2SO4
  • Namen: Natriumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Dinatriumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Natriumsulfat-decahydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05