đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron

Câu hỏi:

03/05/2020 28,299

Bạn đang xem: đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron

D. Độ âm điện

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Độ âm năng lượng điện là đại lượng đặc thù cho kỹ năng mút hút electron của vẹn toàn tử những thành phần Khi tạo hình links hoá học

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính hóa học của những thành phần và đơn hóa học, na ná bộ phận và đặc điểm của những phù hợp hóa học tạo thành kể từ những thành phần đó

A. chuyển đổi liên tiếp theo hướng tăng của lượng vẹn toàn tử

B. chuyển đổi tuần trả theo hướng tăng của lượng vẹn toàn tử

C. chuyển đổi liên tiếp theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân

D. chuyển đổi tuần trả theo hướng tăng của năng lượng điện phân tử nhân vẹn toàn tử

Câu 2:

Các ion Na+, Mg2+, O2-, F¯ đều sở hữu nằm trong thông số kỹ thuật electron. Thứ tự động rời dần dần nửa đường kính của những ion bên trên là

A. Na+ > Mg2+ > F¯ > O2-

B. Mg2+ > Na+ > F¯ > O2-

C. F¯ > Na+ > Mg2+ > O2-

D. O2- > F¯ > Na+ > Mg2+

Câu 3:

Dãy thành phần này tại đây được bố trí theo hướng tăng dần dần phỏng âm điện?

A. Li, Na, C, O, F

B. Na, Li, F, C, O

Xem thêm: Chủ nhân Nobel Y học được VinFuture trao giải từ 2 năm trước

C. Na, Li, C, O, F

D. Li, Na, F, C, O

Câu 4:

Dãy thành phần này tại đây được bố trí theo hướng tăng dần dần tính kim loại?

A. Li, Be, Na, K

B. Al, Na, K, Ca

C. Mg, K, Rb, Cs

D. Mg, Na, Rb, Sr

Câu 5:

Cho năng lượng điện phân tử nhân O (Z = 8), Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13) và những phân tử vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Dãy này tại đây được xếp chính trật tự nửa đường kính hạt?

A. Al3+< Mg2+ < O2- < Al < Mg < Na

B. Al3+< Mg2+< Al < Mg < Na < O2-

C. Na < Mg < Al < Al3+<Mg2+ < O2-

D. Na < Mg < Mg2+< Al3+< Al < O2-

Câu 6:

Cho những thành phần X, Y, Z với số hiệu vẹn toàn tử thứu tự là 11, 29, 37. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Các thành phần này đều là sắt kẽm kim loại group IA

B. Các thành phần này sẽ không và một chu kì

C. Thứ tự động tính sắt kẽm kim loại tăng dần: X < Y < Z

D. Thứ tự động tính bazơ tăng dần: XOH < YOH < ZOH