dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

YOMEDIA

Bạn đang xem: dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

 • Câu hỏi:

  Dãy những sắt kẽm kim loại đều rất có thể được pha chế vì chưng cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp muối bột của bọn chúng là: 

  • A. Ba, Ag, Au.    
  • B. Fe, Cu, Ag.        
  • C. Al, Fe, Cr.    
  • D. Mg, Zn, Cu.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Loại A C D vì thế chứa chấp thứu tự Ba, Al và Mg chỉ rất có thể được pha chế vì chưng cách thức năng lượng điện phân rét chảy 

Mã câu hỏi: 34259

Xem thêm: Nobel Y học vinh danh hai nhà nghiên cứu giúp phát triển vaccine COVID-19

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Ure, (NH2)2CO là 1 trong loại phân bón chất hóa học cần thiết và phổ cập vô nông nghiệp.
 • Kim loại này tại đây ứng dụng mạnh mẽ với nước ở sức nóng phỏng thường? 
 • Cho sản phẩm những hóa học sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit.
 • Cho những thử nghiệm sau:            (1) Nhỏ hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp BaC
 • Este ứng với công thức cấu trúc này tại đây Lúc thủy phân trọn vẹn vô hỗn hợp NaOH đun rét, nhận được thành phầm g�
 • Dung dịch này tại đây thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch color xanh? 
 • Các hỗn hợp NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có nằm trong độ đậm đặc mol, hỗn hợp với pH nhỏ nhắn nhất là : 
 • hàm lượng etanol vô ngày tiết tăng thì sẽ sở hữu được hiện tượng lạ ọe, thất lạc tươi tỉnh và rất có thể tử vong
 • Hợp hóa học NH2CH2COOH mang tên gọi là 
 • Phản ứng đằm thắm FeCO3 và hỗn hợp HNO3 loãng tạo nên ra: 
 • etilen trở nên vật liệu rẻ rúng chi phí và tiện lợi rộng lớn đối với axetilen
 • Cặp hóa học này sau đó là đồng phân của nhau ? 
 • Cho sắt kẽm kim loại Fe thứu tự phản xạ với những dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, H2SO4 đặc nguội, MgCl2.
 • Tiến hành những thử nghiệm sau            (1) Cho Zn vô hỗn hợp AgNO3; &nbs
 • Cho phản ứng sau: (1) KMnO4 + HCl đăc̣, nóng; (2) SO2 + hỗn hợp KMnO4; (3) Cl2 + hỗn hợp NaOH; (4) H2SO4 đăc̣
 • Hấp thụ trọn vẹn 7,84 lít CO2 (đktc) vô 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M. Khối lượng muối bột nhận được là: 
 • Khi nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp HCl vô hỗn hợp lếu phù hợp gồm x mol NaOH và y mol NaAlO2, thành quả thí ng
 • Cho m gam Mg vô hỗn hợp X bao gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau đó 1 thời hạn nhận được 5,25 gam sắt kẽm kim loại và dung d�
 • Thực hiện nay phản xạ este hóa m gam lếu phù hợp X bao gồm etanol và axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc) với hiệu suất phản xạ �
 • Este no, đơn chức, mạch hở với công thức phân tử cộng đồng là 
 • Đốt cháy trọn vẹn lếu phù hợp X bao gồm glucozơ, metyl fomat và vinyl fomat nhớ dùng một vừa hai phải không còn 12,32 lít khí O2 (đktc) sản phẩ
 • Dãy những sắt kẽm kim loại đều rất có thể được pha chế vì chưng cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp muối bột của bọn chúng là: 
 • Thủy phân ko trọn vẹn a gam tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Val vô môi trường thiên nhiên axit, nhận được 0,2 mol Gly–Ala, 0,3 mol Gly–Val,
 • Ứng với công thức phân tử C3H6O2 có từng nào phù hợp hóa học mạch hở bền ứng dụng với NaOH? 
 • Có 4 hỗn hợp riêng rẽ biệt: (a) HCl, (b) CuCl2, (c) FeCl3, (d) HCl với láo nháo CuCl2. Nhúng vào cụ thể từng hỗn hợp một thanh Fe nguyên vẹn hóa học.
 • Dãy này tại đây chỉ bao gồm những hóa học một vừa hai phải ứng dụng được với hỗn hợp HCl, một vừa hai phải ứng dụng được với hỗn hợp AgNO3 
 • Có những hỗn hợp riêng lẻ ko dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4.
 • Một loại nước với đựng nhiều muối bột Ca(HCO3)2 thuộc loại 
 • Cho thiết bị thị màn trình diễn sức nóng phỏng sôi của tía hóa học sau:Chất A, B, C thứu tự là những hóa học sau 
 • Cho những tuyên bố sau :            (1) quỳ tím thay đổi color vô hỗn hợp phenol.
 • Hòa tan không còn 33,02 gam lếu phù hợp Na, Na2O, Ba và BaO vô nước dư thu dược hỗn hợp X và 4,48 lit H2 ở (đktc).
 • Để lượng kết tủa nhận được là lớn số 1 thì nên cần ít nhất 100 ml hỗn hợp NaOH
 • X là lếu phù hợp có một axit đơn chức, một ancol nhì chức và một este nhì chức ( những hóa học đều mạch hở ).
 • Cho khí CO qua chuyện m gam X bao gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 nung rét, sau đó 1 thời hạn nhận được lếu phù hợp hóa học rắn Y và lếu hợp
 • Cho 5,18 gam lếu phù hợp A bao gồm ( metanol, ancol anlylic, etanđiol và glixerol ứng dụng với Na dư thu được một,568 lít khí ở đktc.
 • Cho 2,144 gam lếu phù hợp A bao gồm Fe và Cu ứng dụng với 0,2 lít hỗn hợp AgNO3, sau khoản thời gian những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được
 • lếu phù hợp X bên trên ứng dụng không còn với 500 ml hỗn hợp HCl 1M thì bay rời khỏi 3,36 lít khí (đktc)
 • Cho 9,6 gam lếu phù hợp X bao gồm Mg và Fe3O4 vào 300 ml hỗn hợp HNO3 2M, nhận được hỗn hợp Y và 0,896 lít (đktc) lếu phù hợp
 • 0,112 lít lếu phù hợp khí Z (đktc) bao gồm NO và N2O với tỉ khối so với H2 là 19,2
 • Đun rét 9,42 gam X với hỗn hợp NaOH dư, nhận được lếu phù hợp T bao gồm nhì amin

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: Toàn bộ máy MRI của BV Ung bướu TP.HCM hỏng: Bệnh nhân được hỗ trợ thế nào?