dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Câu hỏi:

15/09/2019 14,322

Bạn đang xem: dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

A. dung dịch NaCl, hỗn hợp NaOH, sắt kẽm kim loại Na.

B. nước brom, anhiđrit axetic, hỗn hợp NaOH.

Đáp án chủ yếu xác

C. nước brom, axit axetic, hỗn hợp NaOH.

D. nước brom, anđehit axetic, hỗn hợp NaOH

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án B

Đáp ấn sai vì như thế phenol ko phản xạ với NaCl.

Đáp án C sai vì như thế phenol ko phản xạ với axit axetic.

Đáp án D sai vì như thế phenol ko phản xạ với anđehit axetic.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hóa học với công thức cấu tạo 

Chất nào là nằm trong loại phenol

A. (1) và (2)

B. (2) và (3)

C. (1) và (3)

D. (1); (2) và (3)

Câu 2:

Ảnh tận hưởng của group OH cho tới nhân benzen và ngược lại được chứng tỏ bởi

A. Phản ứng của phenol với hỗn hợp HNO3 và nước brom

B. Phản ứng của phenol với nước brom và hỗn hợp NaOH

C. Phản ứng của phenol với Na và nước brom

D. Phản ứng của phenol với hỗn hợp NaOH và andehit fomic

Câu 3:

Xem thêm: Các bài thuốc từ quả quýt bạn nên biết

Cho hóa học tại đây m-HO-C6H4-CH2OH tính năng với hỗn hợp NaOH. Sản phẩm tạo nên là?

Câu 4:

Hợp hóa học cơ học X là thích hợp hóa học thơm nức với CTPT là C7H8O2, tính năng với Na, NaOH. thạo rằng khi mang lại X tính năng với Na dư số mol H2 nhận được thông qua số mol X phản xạ và X chỉ tính năng với NaOH theo đòi tỉ lệ thành phần số mol 1:1. CTCT của X là

A. C6H5CH(OH)2

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2

D. CH3OC6H4OH

Câu 5:

Trong thực tiễn, phenol được dùng làm sản xuất

A. Poli(phenol-fomanđehit), hóa học khử cỏ 2,4-D và axit picric

B. Nhựa rezol, vật liệu bằng nhựa rezit và dung dịch trừ sâu sắc 666

C. Nhựa poli(vinyl clorua), vật liệu bằng nhựa novolac và hóa học khử cỏ 2,4-D

D. Nhựa rezit, hóa học khử cỏ 2,4-D và dung dịch nổ TNT

Câu 6:

Cho 47 gam phenol tính năng với lếu láo thích hợp bao gồm 200 gam HNO3 68% và 250 gam H2SO4 96% tạo ra axit picric (phản ứng trả toàn). Nồng phỏng % HNO3 còn dư sau thời điểm tách kết tử axit picric đi ra là:

A. 27,1%

B. 5,425%

C. 10,85%

D. 1,085%

TÀI LIỆU VIP VIETJACK