dãy gồm tất cả các chất khí tác dụng với hno3 thì hno3 chỉ thể hiện tính axit là

Câu hỏi:

23/03/2020 47,595

Bạn đang xem: dãy gồm tất cả các chất khí tác dụng với hno3 thì hno3 chỉ thể hiện tính axit là

A. CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO

B. CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3

C. Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, NH3

Đáp án chủ yếu xác

D. KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2

Chọn C

Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, NH3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 nhập phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thử nghiệm, người tớ rất có thể thu khí NH3 vị phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy không gian với mồm bình ngửa

D. đẩy không gian với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Khi nói tới muối bột amoni, tuyên bố không đích là 

A. Muối amoni dễ dàng tan nhập nước

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

C. Muối amoni thông thường bền với nhiệt

Xem thêm: 'Chiến dịch' ngoạn mục giải cứu chàng trai 19 tuổi khỏi khối u xương khổng lồ

D. Dung dịch muối bột amoni đem đặc điểm bazơ

Câu 4:

Dung dịch NH3 rất có thể thuộc tính được với những dung dịch 

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 5:

Cho Fe(III) oxit thuộc tính với axit nitric thì thành phầm chiếm được là

A. Fe(NO3)3, NO và H2O

B. Fe(NO3)3, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)3, N2 và H2O

D. Fe(NO3)3 và H2O

Câu 6:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học Khi thuộc tính với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện nay tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag

Câu 7:

Nhóm những sắt kẽm kim loại đều không phản xạ được với HNO3?

A. Al, Fe.

B. Au, Pt.

C. Al, Au

D. Fe, Pt.