để điều chế 53 46 kg xenlulozơ trinitrat

Câu hỏi:

10/12/2019 53,604

Bạn đang xem: để điều chế 53 46 kg xenlulozơ trinitrat

Để pha chế 53,46 kilogam xenlulozo trinitrat (hiệu suất 60%) nên dùng tối thiểu V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản xạ với xenlulozơ dư. Giá trị của V là

Chọn đáp án D

 

Vì hiệu suất là 60% nên số mol HNO3 nên dùng là:

 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất không nhập cuộc phản xạ thủy phân là

A. saccarozơ.

B. protein.

C. tinh ma bột.

D. glucozơ.

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo nên sorbitol

B. Xenlulozo tan chất lượng nội địa và etanol

C. Saccarozơ có năng lực nhập cuộc phản xạ tráng bạc

D. Thủy phân trọn vẹn tinh ma bột vô hỗn hợp H2SO4, đun rét, tạo nên ra fructozơ

Câu 3:

Chất X sở hữu white color, dạng sợi, ko vị, ko tan nội địa và là bộ phận chủ yếu tạo thành màng tế bào thực vật.... Chất X là

A. glucozơ.

B. tinh bột.

C. xenlulozơ.

D. saccarozơ.

Xem thêm: FOODMATE Việt Nam – làn gió mới của thương hiệu mỹ phẩm nội địa 

Câu 4:

Fructozơ không phản xạ được với hóa học này sau đây?

A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thường

B. H2 (xúc tác Ni, t°)

C. nước Br2

D. dung dịch AgNO3/NH3, t°

Câu 5:

Ở ĐK thông thường, cacbohiđrat này tại đây ko hòa tan được Cu(OH)2

A. saccarozơ

B. fructozơ

C. glucozơ

D. xenlulozơ

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau

(1) Glucozơ sở hữu phản xạ thủy phân tạo nên ancol etylic.

(2) Mantozơ và saccarozơ sở hữu links glicozit.

(3) Mantozơ và fructozơ sở hữu năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước Br2.

(4) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

(5) Mantozơ và fructozơ sở hữu năng lực nhập cuộc tráng gương.

Các tuyên bố không chính là

A. (3) (4).

B. (2) (5).

C. (1) (3) (4).

D. (3), (4) (5)