để trung hòa 40ml giấm ăn cần 25ml dung dịch naoh 1m

Câu hỏi:

20/02/2020 34,019

Bạn đang xem: để trung hòa 40ml giấm ăn cần 25ml dung dịch naoh 1m

B. 3,75%.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi chính thức phản xạ, độ đậm đặc một hóa học là 0,024 (mol/l). Sau 10 giây xẩy ra phản xạ, độ đậm đặc của hóa học này là 0,022 (mol/l). Tốc phỏng phản xạ vô tình huống này là:

A. 0,0003 (mol/l.s).

B. 0,00025 (mol/l.s).

C. 0,00015 (mol/l.s).

D. 0,0002 (mol/l.s).

Câu 2:

Có thể tổ hợp rượu etylic kể từ CO2 bám theo sơ đ sau:

CO2  tinh bột  glucozơ  rượu etylic.

Tính thể tích CO2 sinh đi ra tất nhiên sự tạo nên trở nên rượu etylic nếu như CO2 khi đu người sử dụng là 1120 lít (đktc) và hiệu suất của từng quy trình ln lượt là 50%; 75%; 80%

A. 373,3 lít.

B. 280,0 lít.

C. 149,3 lít.

D. 112,0 lít.

Câu 3:

Ngâm một lá kẽm vô hỗn hợp đem hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng hoàn thành lấy lá kẽm thoát ra khỏi hỗn hợp, cọ nhẹ nhõm, thực hiện thô thì thấy lượng lá kẽm gia tăng 2,35% đối với lượng lá kẽm trước phản xạ. Khối lượng lá kẽm trước phản xạ là:

A. 80 gam.

B. 60 gam

Xem thêm: Ai không nên ăn đỗ đen?

C. trăng tròn gam

D. 40 gam

Câu 4:

Một hỗn hợp X chứa chấp 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và hắn mol SO42-.  Đem cô cạn hỗn hợp X chiếm được 46,9g muối bột khan. Giá trị của x, y là:

A. x = hắn = 0,267

B. x = 0,15, hắn = 0,325.

C. x = 0,4, hắn = 0,2.

D. x = 0,2, hắn = 0,3.

Câu 5:

Nhôm không trở nên hoà tan vô dung dịch:

A. HCl

B. HNO3 đặc, nguội,

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 6:

Cho mặt hàng những chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số hóa học vô mặt hàng phản xạ với hỗn hợp NaOH là:

A.5

B.4

C.3

D.2

Xem thêm: Tác dụng chữa bệnh từ quả sung

TÀI LIỆU VIP VIETJACK