điện phân agno3

► Xét phản xạ năng lượng điện phân: 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag↓ + O2↑ + 4HNO3.

Bạn đang xem: điện phân agno3

Đặt nO2 = x  nAg = 4x 

mdung dịch giảm = 108 × 4x + 32x = 9,28(g) 

 x = 0,02 mol Dung dịch X chứa chấp AgNO3 và HNO3 đều 0,08 mol.

► Xét phản xạ Fe + hỗn hợp X:

nFe = 0,05 mol. Ta có:

4H+ + NO3 + 3e → NO + 2H2

Ag+ + e → Ag↓ ne = 0,14 mol.

● Do ne : nFe = 2,8 Fe tan không còn. Lại có: nNO3 = ne = 0,14 mol.

   mmuối = mFe + mNO3 = 2,8 + 0,14 × 62 = 11,48(g)

Đáp án A

Câu 2:

Trong phản xạ : Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đích là:

A. Ion Cu2+ bị khử trở nên Cu.

B. Ion Ag+ bị lão hóa trở nên Ag.

Xem thêm: Nữ sinh Hà Nội mất 'cái ngàn vàng' và câu chuyện phía sau khiến ai cũng xót xa

C. Cu bị khử trở nên ion Cu2+.

D. Ion Ag+ bị khử trở nên Ag.

Câu 5:

Phương trình chất hóa học này sau đây sai?

A. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2

B. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

C. Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O.

D. Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O.

Xem thêm: ADN giải oan cho cô gái trẻ bị gia đình bạn trai nghi ngờ có con ngoài giá thú