điện phân dung dịch alcl3

Neo Pentan

Bạn đang xem: điện phân dung dịch alcl3

Tiến hành những thử nghiệm sau
(a) Điện phân hỗn hợp AlCl3.
(b) Điện phân hỗn hợp CuSO4.
(c) Điện phân rét mướt chảy NaCl.
(d) Cho luồng khí CO qua quýt bột Al2O3 nung rét mướt.
(e) Cho hỗn hợp AgNO3 dư vô hỗn hợp FeCl2.
(f) Cho khí NH3 qua quýt CuO nung rét mướt.
Số thí sát hoạch được sắt kẽm kim loại là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

nguyễn huỳnh đăng khoa vẫn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp chất lượng nhất

Neo Pentan

(a) AlCl3 + H2O —> Al(OH)3 + H2 + Cl2

(b) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

(c) NaCl —> Na + Cl2

(d) Không phản ứng

(e) AgNO3 + FeCl2 —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

(f) NH3 + CuO —> Cu + N2 + H2O

Xem thêm: Nữ chủ nhân giải Nobel Y học 2023: 'Nhiều người từng nghĩ tôi bị điên'

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp tốt nhất có thể

  • Bình luận(0)

1 trả lời

  • Hoạt động
  • Mới nhất
  • Cũ nhất

nguyễn huỳnh đăng khoa

đpdd là mang lại pứ với nước ạ

nguyễn huỳnh đăng khoa vẫn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Vui lòng singin hoặc ĐK.

×

Login

Xem thêm: Những người không nên ăn đỗ xanh

Tác giả

Bình luận