điều chế anilin

Câu hỏi:

13/08/2019 32,720

Bạn đang xem: điều chế anilin

C. 55,8 gam

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,50 gam một amin đơn chức X thuộc tính không còn với hỗn hợp axit HCl, chiếm được 24,45 gam muối hạt. Số công thức kết cấu của X vừa lòng đặc điểm bên trên là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Câu 2:

Cho 0,15 mol một aminoaxit X mạch hở phản xạ vừa phải đầy đủ với 150ml hỗn hợp HCl 1M, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp X. Để phản xạ không còn với hỗn hợp X cần thiết 300ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 29,625 gam hóa học rắn khan. X là

A. glutamic.

B. Glyxin.

C. Alanin.

D. Valin.

Câu 3:

Cho lếu thích hợp X bao gồm amino axit Y (H2NCxHyCOOH) và 0,01 mol H2NC3H5(COOH)2 thuộc tính với 50 ml hỗn hợp HCl 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Dung dịch Z thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp 0,04 mol NaOH và 0,05 mol KOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 8,135 gam muối hạt. Phân tử khối của Y là

A. 117.           

B. 75.

C. 103.

Xem thêm: Nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc sau tiệc Trung thu tại chung cư ở TP.HCM

D. 89.

Câu 4:

Chất cơ học X sở hữu công thức phân tử C3H9O2N. Cho 9,1 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 6,8 gam một hóa học rắn khan. Số công thức kết cấu của X phù phù hợp với đặc điểm bên trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5:

Cho 38,1 gam lếu thích hợp bao gồm CH3COOC6H5 (phenyl axetat) và Val-Gly-Ala (tỉ lệ mol 1: 1) thuộc tính với lượng dư hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 54,5.    

B. 56,3.       

C. 58,1.        

D. 52,3.

Câu 6:

Cho m gam axit aminoaxetic thuộc tính vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Để phản xạ trọn vẹn với những hóa học tan nhập X cần thiết 160 gam hỗn hợp NaOH 10%. Cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn khan sở hữu lượng là

A. 19,4 gam.                     

B. 11,7 gam              

C. 31,1 gam.               

D. 26,7 gam.