điều chế hno3 từ nh3

Giang2405

Bạn đang xem: điều chế hno3 từ nh3

Điều chế HNO3 kể từ NH3 qua chuyện những phương trình
4NH3 + 5O2 –> 4NO + 6H2O
2NO + O2 –> 2NO2
2H2O + 4NO2 + O2 –> 4HNO3
Tính hiệu suất toàn cỗ quy trình điều ché HNO3 kể từ NH3. Nếu lên đường kể từ 17T NH3, người tao nhận được 214,2 tấn hỗn hợp HNO3 25%

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp chất lượng tốt nhất

Neo Pentan

nNH3 lúc đầu = 1

nNH3 phản xạ = nHNO3 = 214,2.25%/63 = 0,85

—> H = 0,85/1 = 85%

Xem thêm: TP.HCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ 5

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp rất tốt

  • Bình luận(0)

Vui lòng singin hoặc ĐK.

×

Login

Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?

Tác giả

Bình luận