đime hóa axetilen

Câu hỏi:

10/05/2021 21,738

Bạn đang xem: đime hóa axetilen

C. vinylaxetilen. 

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn 1,3 gam một ankin A nhận được 0,9 gam nước. Công thức kết cấu đích thị của A là

A. CHCCH3 

B. CH≡CH

C. CH3CCCH3  

D. Kết trái khoáy khác 

Câu 2:

Tên gọi 3-etyl-4-metylhex-1-in ứng với kết cấu nào là sau đây?

A. CHC-CH(C2H5)-CH(CH3)CH2-CH3

B. CHC-CH(C2H5)CH(CH3)-CH3

C. CHC-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3

D. CHC-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 

Câu 3:

Cho sơ loại phản xạ sau:

CH3-CCH + AgNO3/NH3  X + NH4NO3

X sở hữu công thức kết cấu là

A. CH3CAgCAg 

B. CH3CCAg 

Xem thêm: Giày mới mua có nên giặt không? Bảo quản giày đúng cách

C. AgCH2CCAg 

D. A, B, C đều rất có thể đúng

Câu 4:

Chất nào là tại đây sở hữu đồng phân hình học tập ?

A. 1,2-đicloetan. 

B. 2-clopropen. 

C. but-2-in. 

D. but-2-en. 

Câu 5:

C4H6 có từng nào đồng phân mạch hở?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6:

Gọi thương hiệu chất: CH3  CH(CH3)  CC  CH2  CH3

A. 2-metylhex-3-en 

B. 2-metylhex-3-in 

C. etylisopropylaxetilen 

D. B và C đúng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK