đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Câu hỏi:

10/08/2019 168,160

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu ăn ý bao gồm xenlulozơ, tinh anh bột, glucozơ và sacarozơ cần thiết 2,52 lít O2 (đktc) thu được một,8 gam nước. Giá trị của m là

Chọn đáp án D

4 hóa học xenlulozơ, tinh anh bột, fructozơ, glucozơ đều nằm trong group cacbohiđrat.

⇒ Công thức tổng quát lác đem dạng: Cn(H2O)m

⇒ Coi nhen cháy những hóa học này là quy trình nhen cháy cacbon:

C + O2 to CO2

⇒ nC = nO2 =2,5222,4=0,1125  mol

Áp dụng quyết định luật bảo toàn khối lượng:

m=mC + mH2O = 0,1125. 12 + 1,8 = 3,15 gam

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozơ trinitrat là hóa học dễ dàng cháy và nổ mạnh được pha trộn kể từ xenlulozơ và HNO3. Muốn pha trộn 29,7 kilogam Xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích HNO3 96%( d=1,52 g/ml) nên dùng là

A. 1,439 lít.

B. 14,39 lít.

C. 24,39 lít.

D. 15 lít.

Câu 2:

Cho m gam glucozo lên men tạo nên trở nên ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi được hít vào nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư nhận được 80 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 144

B. 72

C. 54

D. 96

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn một lượng lếu ăn ý X chứa chấp glucozơ và fructozơ, saccarozơ, mantozơ cân nặng người sử dụng vừa vặn đầy đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) nhận được CO2 và H2O. Cho toàn cỗ thành phầm cháy qua chuyện hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy đem m gam kết tủa xuất hiện nay. Giá trị của m là

A. 260,04.

B. 287,62.

Xem thêm: Giày mới mua có nên giặt không? Bảo quản giày đúng cách

C. 330,96.

D. 220,64.

Câu 4:

Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ nhập 200 ml hỗn hợp HCl 0,1M nhận được hỗn hợp X. Trung hòa hỗn hợp X vì thế một lượng NaOH vừa vặn đầy đủ nhận được hỗn hợp Y; tiếp sau đó cho tới toàn cỗ Y tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, nhận được m gam kết tủa.Giá trị của m là

A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47. 

Câu 5:

Thực hiện nay phản xạ thủy phân 3,42 gam mantozơ nhập hỗn hợp axit sunfuric loãng, đun rét. Sau một thời hạn, hòa hợp axit dư rồi cho tới lếu ăn ý sau phản xạ tính năng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 dư, đun rét nhận được 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản xạ thủy phân là

A. 87,50 %.

B. 69,27 %.

C. 62,50 %.

D. 75,00 %.

Câu 6:

Cho hỗn hợp chứa chấp m gam lếu ăn ý glucozo và fructozo nhập hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 38,88g Ag. Giá trị của m là

A. 48,6

B. 32,4

C. 64,8

D. 16,2

Xem thêm: Bé 3 tháng tuổi mắc giang mai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK