đun nóng este ch3cooc6h5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch naoh thu được các sản phẩm hữu cơ là

Câu hỏi:

09/08/2019 40,292

Bạn đang xem: đun nóng este ch3cooc6h5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch naoh thu được các sản phẩm hữu cơ là

C. CH3COONa và C6H5ONa.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích:

CH3COOC6H5+2NaOH→CH3COONa+C6H5ONa+H2O

Đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol một este X, nhận được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.      

B. C4H8O2.      

C. C5H10O2.    

D. C3H6O2.

Câu 2:

Cho a mol este X công thức phân tử C9H10O2 ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với 2a mol NaOH, nhận được hỗn hợp không tồn tại phản xạ tráng bạc. Số công thức kết cấu thích hợp của X là

A. 4.    

B. 3.    

C. 2.    

D. 6.

Câu 3:

Este nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp nước brom

A. CH3CH2COOCH3   

B. CH2=CHCOOCH3 

C. HCOOCH3              

Xem thêm: Người phụ nữ sinh 6 con trong 10 phút

D. CH3COOCH3

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn một lượng láo hợp ý bao gồm etyl axetat và etyl propionat, nhận được 15,68 lít khí CO2 ( đktc). Khối lượng H2O nhận được là

A. 30,8 gam.                 

B. 50,4 gam.                 

C. 12,6 gam                  

D. 100,8 gam.

Câu 5:

Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol este X vày NaOH, nhận được một muối hạt của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y với phản xạ tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 cho tới màu xanh da trời lam. Công thức kết cấu của X là

A. CH3COOCH2CH2OOCCH3.

B. HCOOCH2CH2OOCCH3.

C. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.

D. HCOOCH2CH2CH2OOCH.

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a)    Chất bự là trieste của glixerol với axit bự.

(b)   Chất bự nhẹ nhõm rộng lớn nước và ko tan nội địa.

(c)    Glucozơ nằm trong loại monosaccarit.

(d)   Các este bị thủy phân nhập môi trường thiên nhiên kiềm đều tạo nên muối hạt và ancol.

(e)    Tất những nhiều peptit đều phải sở hữu phản xạ với Cu(OH)2 tạo nên hợp ý hóa học làm nên màu tím.

(f)    Dung dịch saccarozo ko nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

Số tuyên bố đúng

A. 3     

B. 5     

C. 2     

D. 4