dùng m gam al để khử hết 1 6 gam fe2 o3

Câu hỏi:

30/08/2019 56,419

Bạn đang xem: dùng m gam al để khử hết 1 6 gam fe2 o3

Dùng m gam Al nhằm khử không còn 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt độ nhôm). Sản phẩm sau phản xạ thuộc tính vi lượng dư hỗn hợp NaOH tạo ra 0,672 lít khí (đktc). Tính m.

C. 1,080 gam

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 5,4 gam Al vói 4,8 gam Fe2O3 rồi triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm. Sau phản xạ chiếm được m (gam) hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 100,2 gam

B. 4,08 gam

C. 2,24 gam

D. Kết ngược không giống A, B, C

Câu 2:

Trộn 6,48 gam Al với 16 gam Fe2O3. Thực hiện tại phản xạ nhiệt độ nhôm được hóa học rắn A. Khi mang lại A thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, có một,344 lít H2 (đktc) bay rời khỏi. Tính hiệu suất phản xạ nhiệt độ nhôm (hiệu suất được xem so với hóa học thiếu).

A. 100%

B. 85%

C. 80%

D. 75%

Câu 3:

Nung Al và Fe3O4 (không với bầu không khí, phản xạ xẩy ra trả toàn) chiếm được lếu láo ăn ý A.

- Nếu mang lại A thuộc tính vi hỗn hợp KOH dư thì chiếm được 0,672 lít khí (đktc).

- Nếu mang lại A thuộc tính vói H2SO4 đặc, rét dư được một,428 lít SO2 có một không hai (đktc).

Phn trăm lượng Al nhập lếu láo ăn ý thuở đầu là:

A. 33,69%

Xem thêm: Óc heo rất bổ nhưng lại 'đại kỵ' với 3 nhóm người sau

B. 26,33%

C. 38,30%

D. 19,88%

Câu 4:

Lấy 93,9 gam lếu láo ăn ý X bao gồm Fe3O4 và Al. Nung lếu láo ăn ý nhập môi trường xung quanh không tồn tại bầu không khí. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, tớ được lếu láo ăn ý Y. Chia Y trở nên 2 phn với lượng không giống nhau. Phần 1 thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư mang lại 0,672 lít H2 (đktc). Phn 2  tác dụng với hỗn hợp HC1 dư mang lại 18,816 lít H2 (đktc). Tính lượng Al (gam) nhập lếu láo ăn ý thuở đầu biết hiệu suất những phản xạ là 100%.

A. trăng tròn,43

B.5,32

C. 1,08

D. 1,62

Câu 5:

Khi mang lại 41,4 gam X bao gồm Fe2O3, Cr2O3 và A12O3  tác dụng với hỗn hợp NaOH đặc (dư), sau phản xạ được 16 gam hóa học rắn. Để khử trọn vẹn 41,4 gam X vày phản xạ nhiệt độ nhôm, nên sử dụng 10,8 gam Al. Phần trăm lượng của Cr2O3 nhập X là (H= 100%)

A. 50,67%.

B. trăng tròn,33%.

C. 66,67%.

D. 36,71%.

Câu 6:

Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi mang lại tổ chức phản xạ nhiệt độ nhôm nhập ĐK không tồn tại bầu không khí, kết thúc đẩy thí nghiệm thu sát hoạch được m gam lếu láo ăn ý rắn. Giá trị của m là:

A. 61,5 gam

B. 56,1 gam

C. 65,1 gam

D. 51,6 gam

Xem thêm: TP.HCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK