este x có ctpt c4h8o2

Câu hỏi:

17/09/2019 256,536

Bạn đang xem: este x có ctpt c4h8o2

Thuỷ phân este X đem CTPT C4H8O2 nhập hỗn hợp NaOH chiếm được lếu hợp ý nhị hóa học cơ học Y và Z nhập cơ Y đem tỉ khối khá đối với H2 là 16. X đem công thức là

D. C2H5COOCH3.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Este X đem công thức phân tử là C4H8O2 có dạng cấu trúc RCOOR'.

Phương trình hóa học:

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH.

Có MY = 16.2 = 32 đvC. Vậy Y là CH3OH.

→ R' là CH3 – và R là C2H5

Vậy công thức cấu trúc của X là C2H5COOCH3.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol este X chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol nước. Nếu mang lại 0,1 mol X tính năng không còn với NaOH thì chiếm được 8,2 gam muối bột. Công thức cấu trúc của X là

A. HCOOC2H3.

B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Câu 2:

Xà chống hóa trọn vẹn 17,6 gam CH3COOC2H5 nhập hỗn hợp NaOH (vừa đủ), chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 16,4.

B. 19,2.

C. 9,6.

D. 8,2.

Câu 3:

Este X đem công thức phân tử C2H4O2. Đun rét 9,0 gam X nhập hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam muối bột. Giá trị của m là

A. 10,2.

B. 15,0

Xem thêm: Nobel Y học vinh danh hai nhà nghiên cứu giúp phát triển vaccine COVID-19

C. 12,3.

D. 8,2.

Câu 4:

Để xà chống hóa 17,4 gam một este no đơn chức nên dùng 300ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:

A. C3H6O2.

B. C4H10O2.

C. C5H10O2.

D. C6H12O2.

Câu 5:

Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản xạ không còn với hỗn hợp NaOH (dư), đun rét. Khối lượng muối bột CH3COONa chiếm được là

A. 12,3 gam.

B. 16,4 gam.

C. 4,1 gam.

D. 8,2 gam.

Câu 6:

Đun rét 8,8 gam etyl axetat với 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn khan đem lượng là

A. 3,28 gam.

B. 8,56 gam.

C. 8,2 gam.

D. 10,4 gam.