etilen tác dụng với brom

Etilen Br2

Bạn đang xem: etilen tác dụng với brom

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ khi dẫn khí etilen qua loa hỗn hợp Brom được màu sắc domain authority cam, tiếp sau đó phản xạ làm mất đi color hỗn hợp. Hy vọng tư liệu này sẽ hỗ trợ ích mang lại chúng ta học viên vô quy trình thực hiện bài bác tập luyện. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài tư liệu tương quan cho tới phản của etilen

  • C2H4 + HCl → C2H5Cl
  • C2H4 + O2 → CH3CHO
  • C2H4 + H2O → C2H5OH
  • C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH

1. Phương trình phản xạ nằm trong của etilen với hỗn hợp Brom

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br 

                                  Etilen            Brom                Đi brommetan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tổ chức thử nghiệm C2H4 đi ra C2H4Br2

Dẫn khí etilen qua loa hỗn hợp brom được màu sắc domain authority cam

3. Hiện tượng phân biệt etilen với hỗn hợp Brom

Dung dịch brom đã trở nên rơi rụng mùa

4. Tính hóa chất của etilen 

4.1. Phản ứng oxi hóa

Khi etilen cháy trọn vẹn dẫn đến CO2 cùng H2O và phản xạ lan nhiều nhiệt

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

4.2. Phản ứng cộng

Tác dụng với hỗn hợp brom (làm thay đổi color hỗn hợp Br, rơi rụng màu)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Phản ứng với clo

CH2 = CH2 + Cl2 → CH2=CH2Cl – HCl

Phản ứng nằm trong hidro

C2H4 + H2 → C2H6

Phản ứng nằm trong axit

CH2= CH2 + HCl (khí) → CH3CH2Cl

C2H4 + HBr → C2H5Br

Phản ứng nằm trong nước (có ĐK nhiệt độ chừng và sự xúc tác của axit)

C2H4 + H2O → C2H5OH

4.3. Phản ứng trùng hợp

Ở vô ĐK tương thích, links kém cỏi bền vô phân tử etilen bị đứt đi ra dẫn theo hiện tượng kỳ lạ những phân tử etilen phối kết hợp lại cùng nhau dẫn đến một hóa học sở hữu phân tử lượng rất rộng lớn được gọi là polime.

…+ CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +… → … – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – …

Tham khảo tăng những phản xạ chất hóa học không giống của C2H4:

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H6O2 + 2KOH + 2MnO2

C2H4 + 2Na → C2H4Na2

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc thù của khí etilen là

A. phản xạ cháy.

B. phản xạ thế.

C. phản xạ nằm trong.

D. phản xạ phân diệt.

Câu 2. Trong chống thử nghiệm, người tao đun rượu etylic với hóa học xúc tác là H2SO4 đặc, ở nhiệt độ chừng 170°C nhằm pha trộn khí X. Khí X là

A. Cl2.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.

Câu 3. Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lít khí etilen ở đktc nhớ dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 16,8 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.

Câu 4. Trùng hợp ý 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở ĐK tương thích thì chiếm được lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

C. 28 gam.

D. 56 gam.

Câu 5. Khi dẫn khí etilen vô hỗn hợp Brom dư đựng vô ống thử sở hữu để ý thấy

A. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu hóa học kết tủa

B. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

C. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu khí bay ra

D. color của hỗn hợp brom ko thay cho đổi

Xem đáp án

Đáp án B

Khi dẫn khí etilen vô hỗn hợp Brom dư đựng vô ống thử sở hữu để ý thấy

màu của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Câu 6. Khí metan sở hữu láo nháo một lượng nhỏ khí etilen. Để chiếm được metan tinh ranh khiết, tao dẫn láo hợp ý khí qua

A. hỗn hợp brom.

B. hỗn hợp phenolphtalein.

C. hỗn hợp axit clohidric.

D. hỗn hợp nước vôi vô.

Xem đáp án

Đáp án A

Dẫn láo hợp ý khí qua loa hỗn hợp brom. Khí etilen phản xạ với brom bị tích lại vô hỗn hợp.

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br.

Khí metan ko phản xạ bay thoát khỏi hỗn hợp, chiếm được metan tinh ranh khiết.

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước đậu xanh?

Câu 7. Etilen sở hữu những đặc thù chất hóa học sau:

A. Tham gia phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, phản xạ với dung dịch tím và phản xạ cháy.

B. Chỉ nhập cuộc phản xạ thế và phản xạ với hỗn hợp dung dịch tím.

C. Chỉ nhập cuộc phản xạ cháy.

D. Chỉ nhập cuộc phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, ko nhập cuộc phản xạ cháy.

Xem đáp án

Đáp án A

Etilen sở hữu những đặc thù chất hóa học sau:

A. Tham gia phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, phản xạ với dung dịch tím và phản xạ cháy.

Câu 8.  Hỗn hợp ý khí X bao gồm H2 và C2H4 sở hữu tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X trải qua Ni đun rét mướt, chiếm được láo hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của phản xạ hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Xem đáp án

Đáp án C

Giả sử lấy 1 mol láo hợp ý X.

Gọi x, hắn thứu tự là số mol của H2, C2H4

Ta sở hữu theo đuổi fake sử

=> x + hắn = 1 (1)

MX= (28x + 2y)/(x + y) = 3,75.4 (2)

Từ (1) và (2) => x = hắn = 0,5 mol

Hiệu suất tính theo đuổi H2 hoặc C2H4 đều như nhau

Áp dụng công thức:

MX/MY = nY/nX=> nY = (nX.MX)/MY = (1.3,75.4)/5.4= 0,75

=> nH2 phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

=> H = 0,25/0,5.100% = 50%

Câu 9. Cho láo hợp ý X bao gồm metan, etilen và axetilen. Lấy 8,6 gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp brom dư thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như mang lại 13,44 lít (ở đktc) láo hợp ý khí X ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 sở hữu vô X là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%

Xem đáp án

Đáp án D

Trong 8,6g X chứa chấp x mol C2H4; hắn mol C2H2; z mol CH4

mhh X = 28z + 26y + 16z = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ vô X = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 vô X = 0,15/0,6 = 25%

=> vô 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng chính là 25% => hắn = 25%.(x + hắn + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => x = 0,1; hắn = 0,1; z = 0,2

==>%n CH4 vô X = 50%

Câu 10. Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học nào là sở hữu links π kém cỏi bền vô phân tử sở hữu kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ links pi trong tầm benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Kiểm tra kiến thức và kỹ năng về Anken:

Bài trắc nghiệm số: 904

Bài trắc nghiệm được biên soạn vì thế KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

.........................

Trên phía trên VnDoc đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu vô cùng hữu ích C2H4 + Br2 → C2H4Br2. Để sở hữu thành quả cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, VnDoc van nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài bác tập luyện Hóa học tập 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Luyện ganh đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: Thương tâm bé trai lớp 1 ở Hải Dương tử vong do hóc kẹo dẻo