etyl axetat không tác dụng với

Câu hỏi:

09/11/2019 23,059

Bạn đang xem: etyl axetat không tác dụng với

B. Dung dịch Ba(OH)2 đun rét mướt.

C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)

D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là D

Lời giải: Este no không tồn tại phản xạ với H2 (Ni, t0)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà chống hóa trọn vẹn 17,24 gam hóa học mập cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được lượng xà chống là

A. 16,68 gam

B. 17,80 gam

C. 18,24 gam

D. 18,38 gam

Câu 2:

đun rét mướt 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau phản xạ xẩy ra hàn toàn, cô cạn hỗn hợp chiếm được ancol etylic và 19,2 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X là?

A. CH3COOC2H5

B. C2H3COOC2H5

C. C2H5COOCH3

D. C2H5COOC2H5

Câu 3:

Este A được pha trộn kể từ α-amino axit và ancol metylic. Tỉ khối tương đối của A đối với hiđro vị 44,5. Công thức kết cấu của A là

A. H2NCH2CH(NH2)COOCH3

B. H2NCH2COOCH3

Xem thêm: Xét nghiệm ADN cả nhà để kiểm tra sức khỏe, phát hiện con út không phải con ruột

C. H2NCH2CH2COOH

D. CH3CH(NH2)COOCH3

Câu 4:

Tỉ khối tương đối của este no, đơn chức, mạch hở X đối với không gian vị 2,5517. Công thức phân tử của X là

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 5:

Chất X đơn chức sở hữu công thức phân tử . Cho 7,4 gam X nhập hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, đun rét mướt cho tới phản xạ trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được 6,8 gam hóa học rắn khan. Công thức của X là

A.

B.

C.

D.  

Câu 6:

Xà chống hóa trọn vẹn 265,2 gam hóa học mập (X) vị hỗn hợp KOH chiếm được 288gam một muối hạt kali độc nhất. Tên gọi của X là

A. tripanmitoyl glixerol (hay tripanmitin).

B. trilinoleoyl glixerol (hay trilinolein).

C. tristearoyl glixerol (hay tristearin).

D. trioleoyl glixerol (hay triolein).