fe có tác dụng với h2so4 loãng không

Câu hỏi:

19/08/2019 56,564

Bạn đang xem: fe có tác dụng với h2so4 loãng không

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn đáp án B

H2SO4 ko phản xạ với những sắt kẽm kim loại sau H+ lựa chọn B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại thuộc tính với hỗn hợp HCl và khí Cl2 tạo nên nằm trong loại muối hạt clorua là

A. Cu.

B. Zn.

C. Fe.

D. Ag.

Câu 2:

X là sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng; Y là sắt kẽm kim loại thuộc tính được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là

A. Cu, Fe.

B. Mg, Ag.

C. Fe, Cu.

D. Ag, Mg.

Câu 3:

Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)3 vô bầu không khí thì thu được:

A. Fe3O4, NO2 và O2.

B. Fe, NO2 và O2.

C. Fe2O3, NO2 và O2.

Xem thêm: Giải mã gen ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP.HCM

D. Fe(NO2)2 và O2

Câu 4:

Trong những sắt kẽm kim loại sau đây sở hữu từng nào sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể khử Fe3+ vô hỗn hợp trở thành kim loại: Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg?

A. 6.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 5:

Cho sắt kẽm kim loại M phản xạ với Cl2, chiếm được muối hạt X. Cho M thuộc tính với hỗn hợp HCl, chiếm được muối hạt Y. Cho Cl2 thuộc tính với hỗn hợp muối hạt Y, chiếm được muối hạt X. Kim loại M là

A. Al.

B. Fe.

C. Zn.

D.Mg.

Câu 6:

Kim loại nào là tại đây không thuộc tính với hỗn hợp FeCl3.

A. Cu

B. Ni.

C. Ag.

D. Fe.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK