fe cuso4 dư

Neo Pentan

Bạn đang xem: fe cuso4 dư

Cho m gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, chiếm được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là

A. 11,2.       B. 14.       C. 8,4.       D. 16,8.

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp

  • Bình luận(0)

Câu vấn đáp chất lượng nhất

Neo Pentan

Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

0,3………………………………0,3

—> mFe = 16,8 gam

Xem thêm: Bún gây ngộ độc cho gần 50 người ở Điện Biên

Neo Pentan lựa chọn vấn đáp tốt nhất có thể

  • Bình luận(0)

Vui lòng singin hoặc ĐK.

×

Login

Xem thêm: Cỏ lúa mì có tốt cho sức khỏe?

Tác giả

Bình luận