fe dư + hno3

Câu hỏi:

13/08/2019 102,978

Bạn đang xem: fe dư + hno3

A. Fe(NO3)2.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Fe dư + HNO3 => Chỉ tạo nên được muối hạt sắt(II)

Fe + 4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron của vẹn toàn tử Cu (Z = 29) ở hiện trạng cơ bạn dạng là?

A. 1s22s22p63s23p64s23d9

B. 1s22s22p63s23p63d94s2

C. 1s22s22p63s23p64s13d10

D. 1s22s22p63s23p63d104s1

Câu 2:

Cho bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp bao gồm những hóa học tan:

A. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)3, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, AgNO3.

D. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

Câu 3:

Thí nghiệm nào là tại đây nhận được muối hạt sắt(II) sau khoản thời gian kết đôn đốc phản ứng?

A. Fe, FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh, rét, dư.

B. Fe tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư.

C. Fe tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng.

Xem thêm: Nữ sinh Hà Nội mất 'cái ngàn vàng' và câu chuyện phía sau khiến ai cũng xót xa

D. Cu tính năng với hỗn hợp FeCl3 dư.

Câu 4:

Thực hiện nay những thực nghiệm sau:

(1) Tráng một tấm Zn mỏng tanh mặt trên tấm thép.

(2) Tráng một tấm Sn mỏng tanh mặt trên tấm thép.

(3) Gắn một miếng Cu lên mặt phẳng tấm thép.

(4) Gắn một miếng Al lên mặt phẳng tấm thép.

(5) Phủ một tấm tô lên mặt phẳng tấm thép.

Số tình huống tấm thép được bảo vệ?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 5:

Sắt vẹn toàn hóa học bị làm mòn năng lượng điện hóa khi nhúng vô hỗn hợp hóa học nào là bên dưới đây?

A. HCl.

B. FeCl2.

C. FeCl3.

D. CuCl2.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây không đúng vào lúc đối chiếu đặc điểm chất hóa học của Fe và crom?

A. Sắt và crom đều phản xạ với clo ở nhiệt độ phỏng cao theo dõi nằm trong tỉ lệ thành phần số mol

B. Sắt là sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu ớt rộng lớn crom.

C. Sắt và crom đều bị thụ động hóa trong số hỗn hợp axit quánh nguội.

D. Sắt và crom đều tan vô hỗn hợp loãng khi đun rét của axit HCl và H2SO4 tạo muối hạt Fe (II) và muối hạt crom (II) khi không tồn tại không gian.

Xem thêm: Cỏ lúa mì có tốt cho sức khỏe?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK