fe hcl dư

Câu hỏi:

23/11/2019 75,203

Bạn đang xem: fe hcl dư

Hòa tan Fe nhập hỗn hợp HCl dư, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp X với 2 hóa học tan với mật độ mol cân nhau và 0,2 mol H2. Nhỏ AgNO3 dư nhập hỗn hợp X, sau thời điểm phản xạ trọn vẹn chiếm được khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5) và m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 86,1.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

         0,4 ←           0,2 ←    0,2

nHCl dư = nFeCl2 = 0,2

Khi mang lại AgNO3 nhập X

3Fe2+ + 4H+ + NO3-→3Fe3+ + NO + 2H2O

0,15 ← 0,2

Fe2+ + Ag+→Fe3+ + Ag↓

0,05                              → 0,05

Cl- + Ag+→AgCl↓

0,6                   → 0,6

 m = mAg + mAgCl = 91,5 => Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan trọn vẹn 1,6 gam Cu vì thế hỗn hợp HNO3, chiếm được x mol NO2 (là thành phầm khử có một không hai của N+5). Giá trị của x là: 

A. 0,15.

B. 0,05.

C. 0,25.

D. 0,10.

Câu 2:

X là lếu láo ăn ý bột sắt kẽm kim loại Cu và Fe, nhập cơ Fe cướp 40% lượng. Hòa tan m gam X vì thế 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, chiếm được khí NO có một không hai, hỗn hợp Y và sót lại 0,7m gam sắt kẽm kim loại. Khối lượng muối hạt khan nhập hỗn hợp Y là

A. 54 gam.

B. 64 gam.

C. 27 gam.

D. 81 gam.

Câu 3:

Xem thêm: Người phụ nữ sinh 6 con trong 10 phút

Trong phản ứng: Fe + H2SO4 đặc toFe2(SO4)3 + SO2 + H2O với từng nào nguyên vẹn tử Fe bị lão hóa và từng nào phân tử H2SO4 bị khử? 

A. 1 và 1.

B. 2 và 3.

C. 3 và 2.

D. 2 và 6.

Câu 4:

Khi mang lại Fe nhập hỗn hợp HNO3 đặc, rét, dư, Fe có khả năng sẽ bị thuộc tính bám theo phương trình

A. Fe + 2HNO3 Fe(NO3)2 + H2.

B. 2Fe + 6HNO32Fe(NO3)3 + 3H2.

C. Fe + 4HNO3Fe(NO3)2 + 4NO+ 4H2O.

D. Fe + 6HNO3Fe(NO3)+ 3NO+ 3H2O.

Câu 5:

Hòa tan 8,4 gam Fe nhập hỗn hợp chứa chấp 0,4 mol H2SO4 đặc, rét, cho tới Khi phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp A và V lít khí SO2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp A chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của V và m thứu tự là

A. 5,04 và 30,0.

B. 4,48 và 27,6.

C. 5,60 và 27,6.

D. 4,48 và 22,8.

Câu 6:

Tìm tuyên bố đúng?

A. Fe chỉ mất tính khử, ăn ý hóa học Fe (III) với tính lão hóa, ăn ý hóa học Fe (II) chỉ mất tính khử.

B. Fe chỉ mất tính lão hóa, ăn ý hóa học Fe (III) với tính lão hóa, ăn ý hóa học Fe (II) chỉ mất tính khử.

C. Fe chỉ mất tính khử, ăn ý hóa học Fe (III) với tính lão hóa, ăn ý hóa học Fe (II) chỉ mất tính oxi hóA.

D. Fe chỉ mất tính khử, ăn ý hóa học Fe (III) với tính lão hóa, ăn ý hóa học Fe (II) với tính khử và tính oxi hóA.

Xem thêm: TP.HCM ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ thứ 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK