fe tác dụng với cl2

Fe đi ra FeCl3

Bạn đang xem: fe tác dụng với cl2

Fe + Cl2 → FeCl3 được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ thân thuộc Fe và khí clo muốn tạo đi ra FeCl3.

>> Mời chúng ta xem thêm một số trong những nội dung thắc mắc tương quan cho tới Sắt

  • Hiện tượng xẩy ra khi nhen Fe vào trong bình khí Clo là
  • Khi thả một cây đinh Fe sạch sẽ nhập hỗn hợp CuSO4 loãng đem hiện tượng kỳ lạ sau
  • Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí chiếm được thành phầm gồm
  • Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp HNO3 quánh rét chiếm được khí X làm nên màu nâu đỏ rực khí X là

1. Phương trình phản xạ Fe đi ra FeCl3

2Fe + 3Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2FeCl3

                                                          khí vàng lục   rắn (nâu đỏ)

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe nằm trong Cl2

Nhiệt độ: > 250oC

3. Cách triển khai phản xạ Fe đi ra FeCl3

Cho chạc Fe quấn hình lốc xoáy (đã được nung rét đỏ) nhập lọ đựng khí clo

4. Hiện tượng nhận ra phản xạ Fe ứng dụng Cl2

Sắt cháy tạo ra trở nên sương gray clolor đỏ

Thông tin cẩn thêm

Sắt đă phản xạ với khí clo tạo ra trở nên Fe (III) clorua

5. Tính Hóa chất của Fe 

5.1. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O

Với clo: 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe phản xạ được với tương đối nhiều phi kim.

5.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 quánh, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không ứng dụng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 quánh, nguội

5.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1: Cho clo nhập nước, chiếm được nước clo. thạo clo ứng dụng ko trọn vẹn với nước. Nước clo là láo hợp ý bao gồm những chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2

Xem đáp án

Đáp án D

Cl2 đem phản xạ với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric và axit hipoclorơ)

Nó là láo hợp ý của hỗn hợp bao gồm Cl2, axit HCl và HClO làm nên màu vàng lục nhạt nhẽo và hương thơm vô cùng hắc

Trong nước Clo đem chứa chấp Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 2: Trong chống thử nghiệm, người tao thông thường pha trộn clo vì như thế cách

A. năng lượng điện phân rét chảy NaCl.

B. mang lại hỗn hợp HCl quánh ứng dụng với MnO2, đun rét.

C. năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl đem màng ngăn.

D. mang lại F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi hỗn hợp NaCl.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương pháp pha trộn Cl2 nhập chống thử nghiệm là mang lại HCl ứng dụng với những hóa học đem tính oxh mạnh

4HCl + MnO2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 3: Chất dùng làm thực hiện thô khí Cl2 độ ẩm là

A. hỗn hợp H2SO4 đậm quánh.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. hỗn hợp NaOH quánh.

Xem đáp án

Đáp án A: Dung dịch H2SO4 đậm quánh được dùng làm thực hiện thô khí Cl2 độ ẩm .

Câu 4: Phản ứng xẩy ra khi nhen cháy Fe nhập bầu không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. tạo ra láo hợp ý FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 5: Chất nào là tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở nên hợp ý hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

A. Fe + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + HCl → FeCl2

Câu 6. Cho 5,4 gam láo hợp ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn ứng dụng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột chiếm được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo quyết định luật bảo toàn khối lượng

mhỗn hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 7. Cho 3,92 gam một sắt kẽm kim loại không biết hóa trị ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được 10,64 gam muối bột sunfat. Kim loại đang được người sử dụng là:

A. Mg

B. Al

C. Zn

D. Fe

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi sắt kẽm kim loại cần thiết mò mẫm là M đem hóa trị n, công thức của muối bột sunfat là M2(SO4)n

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

2M gam (2M + 96n) gam

3,92 gam 10,64 gam

=> 2M. 10,64 = 3,92.(2M + 96n) => M = 28n

Biện luận và để được sắt kẽm kim loại là Fe

Vậy M là Fe => Công thức oxit: Fe2O3

Câu 8. Cho hỗn hợp Mg(NO3)2 đem lẫn lộn tạp hóa học là hỗn hợp AgNO3. Hóa hóa học rất có thể dùng làm vô hiệu hóa tạp hóa học là

A. Ag dư, thanh lọc.

B. Zn dư, thanh lọc.

C. Fe dư, thanh lọc.

D. Mg dư, thanh lọc.

Xem đáp án

Đáp án D

A sai vì như thế Ag ko phản xạ với tạp chất

B sai vì như thế Zn phản xạ được với AgNO3, hỗn hợp chiếm được lẫn lộn Zn(NO3)2

C sai vì như thế Fe phản xạ được với AgNO3 tuy nhiên hỗn hợp chiếm được lẫn lộn Fe(NO3)2

D đích vì như thế Mg phản xạ được với AgNO3 tuy nhiên hỗn hợp chiếm được chỉ bao gồm Mg(NO3)2

Mg + 2AgNO3 →Mg(NO3)2 + 2Ag

Câu 9. Cho m gam bột Fe nhập 800 ml hỗn hợp láo hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam láo hợp ý bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V thứu tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Xem đáp án

Đáp án D

Sau phản xạ chiếm được láo hợp ý bột sắt kẽm kim loại nên Fe còn dư, phản xạ tạo ra muối bột Fe2+

Xem thêm: Ăn cay có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Số mol những hóa học đem nhập bài bác là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình phản xạ ion

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m

=> m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 10. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, rét, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 quánh, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 quánh, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy hóa học và hỗn hợp nào là tại đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III) là: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 8: Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Câu 11. Cho 11,36 gam hồn hợp ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc) và hỗn hợp X. Dung dịch X rất có thể hoà tan tối nhiều 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 đem nhập hỗn hợp lúc đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.

Xem đáp án

Đáp án C

Quy thay đổi láo hợp ý bao gồm đem x mol Fe và nó mol O

Ta đem 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta đem nNO = 0,06 mol

Qúa trình mang lại e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình nhận e :

O + 2e→ O-2

y →  2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo quyết định luật bảo toàn electron thì: ne mang lại = ne nhận nên 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2) tao đem x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn nhân tố Fe đem nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 - x → x + 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol

Câu 12. Cho bột Fe nhập hỗn hợp bao gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X bao gồm nhị muối bột và hóa học rắn Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại. Hai muối bột nhập X và nhị sắt kẽm kim loại nhập Y thứu tự là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 và Cu;  Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Ag

Xem đáp án

Đáp án D

2 sắt kẽm kim loại là Cu và Ag => AgNO3 nên hết

2 muối bột bao gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Phương trình phản xạ theo đuổi trật tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 13. Trong những tuyên bố sau, lời nói tại đây đúng?

A. Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl đưa đến muối bột Fe (III).

B. Kim loại Fe ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

C. Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện nay tính khử

D. Dung dịch FeCl3 ko phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe

Xem đáp án

Đáp án B

Fe phản xạ với HCl chiếm được muối bột Fe (II) => A sai

Vì Fe2+ thể hiện nay tính lão hóa khi ứng dụng với sắt kẽm kim loại Mg: Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe => C sai

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 => D sai

Câu 14. Để pha trộn Fe(NO3)2 rất có thể người sử dụng cách thức nào là trong những cách thức sau?

A. Ba(NO3)2 + FeSO4

B. Fe(OH)2 + HNO3

C. Fe + HNO3

D. FeO + NO2

Xem đáp án

Đáp án A

Để pha trộn Fe(NO3)2, rất có thể mang lại Ba(NO3)2 ứng dụng với FeSO4

Ba(NO3)2 + FeSO4 → Fe(NO3)2 + BaSO4

Câu 15. Nung rét láo hợp ý Mg(OH)2 và Fe(OH)2 ngoài bầu không khí cho tới khi lượng bất biến chiếm được hóa học rắn X. X chứa

A. MgO, FeO.

B. Mg(OH)2, Fe(OH)2.

C. Fe, MgO.

D. MgO, Fe2O3.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng:

Mg(OH)2 → MgO + H2O

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

Câu 16. Để bảo vệ hỗn hợp FeSO4 nhập chống thử nghiệm, người tao cần thiết tăng vào trong bình hóa học nào là bên dưới đây

A. Một đinh Fe sạch sẽ.

B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Một chạc Cu sạch sẽ.

D. Dung dịch H2SO4 đặc.

Xem đáp án

Đáp án A

Người tao người sử dụng đinh Fe sạch sẽ nhằm Fe khử muối bột sắt(III) trở nên muối bột sắt(II):

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Câu 17. Ngâm thanh Cu (dư) nhập hỗn hợp AgNO3 chiếm được hỗn hợp X. Sau cơ dìm thanh Fe (dư) nhập hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y. thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dung dịch Y đem chứa chấp hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ xảy ra:

Cu(dư) + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa chấp Fe(NO3)2.

.........................................

Xem thêm: Tác dụng chữa bệnh của hoa đu đủ đực ít người biết