feo + h2so4 loãng dư

Câu hỏi:

18/03/2020 8,517

Bạn đang xem: feo + h2so4 loãng dư

A. thuộc tính được với hỗn hợp NaNO3.       

B. làm mất đi màu sắc dung dịch tím.

C. tạo nên kết tủa với hỗn hợp NaOH dư.      

D. rất có thể hòa tan Cu.  

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phản ứng: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

Do H2SO4 dư nên hỗn hợp sau phản xạ với chứa: FeSO4, H2SO4

=> Dung dịch này sẽ không thể hòa tan Cu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hỗn hợp NaOH cho tới dư vô hỗn hợp FeCl2 thấy xuất hiện tại kết tủa

A. Trắng xanh rờn, tiếp sau đó đem nâu đỏ tía.          

B. keo dán giấy Trắng, tiếp sau đó tan dần dần.

C. keo dán giấy Trắng ko tan.                     

D. nâu đỏ tía.

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn x mol Fe vô hỗn hợp chứa chấp hắn mol FeCl3 và z mol HCl, chiếm được hỗn hợp chỉ có một hóa học tan độc nhất. Biểu thức tương tác thân thiện x, hắn và z là

A. x = hắn – 2z.       

B. 2x = hắn + z.       

C. 2x = hắn + 2z.     

D. hắn = 2x.

Câu 3:

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện quỳ tím hóa xanh?

Xem thêm: 8 loại thực phẩm tuyệt đối không ăn vào buổi tối

A. AlCl3    

B. Ca(NO3)2       

C. K2CO3  

D. Na2SO4

Câu 4:

Khử trọn vẹn m gam Fe3O4 bởi CO dư ở sức nóng phỏng cao. Dẫn toàn cỗ khí sinh đi ra vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 6 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,28.      

B. 4,64.       

C. 3,48.       

D. 13,92

Câu 5:

Kim loại Ni đều phản xạ được với những hỗn hợp nào là sau đây?

A. MgSO4, CuSO4       

B. AgNO3, NaCl. 

C. NaCl, AlCl3   

D. CuSO4, AgNO3.

Câu 6:

Dung dịch NaOH ko thuộc tính với

A. AlCl3    

B. NaHCO3        

C. FeO.       

D. Al2O3