fes + hcl ion rút gọn

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn gàng FeS + HCl

Bạn đang xem: fes + hcl ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn gàng FeS + HCl được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả ghi chép phương trình phân tử của phản xạ na ná phương trình ion FeS tính năng HCl. Hy vọng qua quýt tư liệu khiến cho bạn học viên triển khai xong chất lượng tốt. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung tiếp sau đây.

Viết phương trình ion rút gọn gàng FeS + HCl

Nhỏ hỗn hợp FeS vào ống thử đựng hỗn hợp HCl sẽ tạo nên trở thành phương trình phản xạ.

FeS (r) + 2HCl → FeCl2 + H2S

Phương trình ion thu gọn:

FeS (r) + 2H+ → Fe2+ + H2S

>> Nội dung bài xích tập dượt đó là Bài 5 trang trăng tròn sgk hóa 11

Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Viết phương trình ion rút gọn gàng của những phản xạ sau: 

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Fe3O4 + HCl

(4) BaCl2 + Na2SO4

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

Đáp án chỉ dẫn giải 

1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → 2NH4Cl + BaSO4

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → Cu(NO3)2 + BaSO4

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

3) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O

4) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → 2NH3 + 2H2O + BaSO4

2NH4+ + Ba2+ + SO42− + 2OH → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Bài tập dượt thắc mắc tự động luận

Câu 1. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn gàng của những phản xạ xẩy ra vô hỗn hợp Một trong những cặp hóa học sau:

a) Fe2(SO4)3 + KOH

b) Ba(HCO3)2 + HCl

c) Cu(OH)2 rắn + H2SO4

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Fe2(SO4)3 + 6 KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

b) Ba(HCO3)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2

HCO3- + H+ → H2O + CO2

c) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ hoá học tập :

a) HCl + NaOH → NaCl + H2O

b). NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

c) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

d) 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

Hướng dẫn giải chi tiết

HCl + NaOH → NaCl + H2O

PT ion: H+ + Cl- + Na+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Câu 2. Cho 13,4 gam láo lếu thích hợp A bao gồm CaCO3 và MgCO3 vô hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, bay đi ra 3,36 lít khí (đktc) và hỗn hợp B chứa chấp m gam muối bột clorua. Tính lượng m gam muối bột clorua.

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình trao thay đổi ion

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

nCl- = nH+ = 2nCO2 = 0,15 mol

m = mX – mCO32- + mCl- = 13,4  – 0,15.60 + 0,3.35,5 = 15,05 gam

Câu 3. Hòa tan một láo lếu thích hợp 7,2 gam bao gồm nhì muối bột sunfat của sắt kẽm kim loại A và B vô nước được hỗn hợp X. Thêm vô hỗn hợp X môt lượng vừa vặn đầy đủ BaCl2 đã kết tủa ion SO42-, chiếm được 11,65 gam BaSO4 và hỗn hợp Y. Tìm tổng lượng nhì muối bột clorua vô hỗn hợp Y.

Hướng dẫn giải chi tiết

M2(SO4)n + nBaCl2 → 2MCln + nBaSO4

⇒ nBaSO4 = 0,05 mol = nBaCl2

Theo bảo toàn khối lượng: mM2(SO4)n + mBaCl2 = mMCln + mBaSO4

⇒ mMCln = 5,95g

Câu chất vấn trắc nghiệm

Câu 1. Trộn lộn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,1M .Vậy pH của hỗn hợp chiếm được vì thế bao nhiêu?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: nHCl = 0,05.0,12 = 0,006 mol;

Xem thêm: Người lưu giữ những khoảnh khắc sinh tử ở phòng phẫu thuật Bệnh viện Bạch Mai

nNaOH = 0,05.0,1 = 0,005 mol.

Phương trình hóa học: HCl  NaOH → NaCl + H2O

Vì nHCl > nNaOH → HCl dư

→ nHCl dư = nHCl – nNaOH = 0,006 – 0,005 = 0,001 mol

→ nH+ = nHCl = 0,001 mol→[H+]=0,001/0,1 = 0,01M

→ pH = -log 0,01 = 2

Câu 2. Có hiện tượng gì xảy đi ra Khi cho tới từ từ hỗn hợp HCl tới dư vào hỗn hợp Na2ZnO2?

A. Không có hiện tượng gì.

B. Có kết tủa màu trắng xuất hiện ko tan vô HCl dư.

C. Có kết tủa màu trắng xuất hiện tan vô HCl dư.

D. Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện tan vô HCl dư.

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

2HCl + Na2ZnO2 → 2NaCl + Zn(OH)2↓(H2ZnO2)

Hiện tượng: Có kết tủa white color xuất hiện tại và ko tan vô hỗn hợp HCl dư.

Câu 3. Cho những cặp ion sau vô dung dịch: (1) H+ và HCO3-, (2) AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4) Ca2+ và HCO3-, (5) OH- và Zn2+, (6) K+ + NO3-, (7) Na+ và HS-, (8) H+ + AlO2-. Những cặp ion nào là phản xạ được với nhau?

A. (1), (2), (4), (7).

B. (1), (2), (3), (8).

C. (1), (3), (5), (8).

D. (2), (3), (6),(7).

Xem đáp án

Đáp án C

Lưu ý nên bắt được kiều khiếu nại nhằm phản xạ xẩy ra.

(1); H+ + HCO3- → CO­2 ­+ H2O.

(3) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ¯

(5). 2OH- + Zn2+ → Zn(OH)2 ¯

(8).H++ AlO2- +H2O →Al(OH)3¯

Câu 4. Hỗn thích hợp A bao gồm Na2O, NH4Cl, NaHCO3, BaCl2 (có nằm trong số mol). Cho láo lếu thích hợp A vô nước dư, đun giá sau những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp chứa:

A. NaCl, NaOH.

B. NaCl, NaOH, BaCl2.

C. NaCl.

D. NaCl, NaHCO3, BaCl2.

Xem đáp án

Đáp án C

Na2O thả vô nước dẫn đến NaOH, những hóa học tiếp tục phản xạ cùng nhau dẫn đến khí amoniac, BaCO3 kết tủa... chỉ từ lại NaCl.

Câu 5. Cho 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vô 300ml hỗn hợp HCl 0,1M. Dung dịch chiếm được sau phản ứng:

A. Làm quỳ tím hoá xanh

B. Làm quỳ tím hoá đỏ

C. Phản ứng được với magie hóa giải khí hiđro

D. Không thực hiện thay đổi color quỳ tím

Xem đáp án

Đáp án B

nBa(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol;

nHCl = 0,3.0,1= 0,03 mol

Phương trình hóa học

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

Xét tỉ lệ: nBa(OH)2/1=0,01/1>nHCl/2 = 0,03/2 =0,015

=> Ba(OH)2 phản xạ không còn, HCl dư

=> Dung dịch sau phản xạ chiếm được bao gồm HCl dư và BaCl2

Vì BaCl2 là muối bột, ko thực hiện thay đổi color quỳ, còn HCl là axit thực hiện quỳ hóa đỏ

=> hỗn hợp chiếm được sau phản xạ thực hiện quỳ hóa đỏ

.....................................................

Trên phía trên VnDoc tiếp tục reviews cho tới chúng ta Phương trình ion rút gọn gàng FeS + HCl. Để hoàn toàn có thể nâng lên thành quả vô tiếp thu kiến thức mời mọc chúng ta xem thêm một số trong những tài liệu: Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề đua học tập kì 1 lớp 11, đề đua học tập kì 2 lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc mời mọc chúng ta truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: Phòng khám ở TP.HCM ép bệnh nhân chuyển 29 triệu đồng ngay trên giường