fes hcl pt ion

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn gàng FeS + HCl

Bạn đang xem: fes hcl pt ion

Phương trình ion rút gọn gàng FeS + HCl được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả viết lách phương trình phân tử của phản xạ na ná phương trình ion FeS tính năng HCl. Hy vọng qua quýt tư liệu khiến cho bạn học viên triển khai xong đảm bảo chất lượng. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung tiếp sau đây.

Viết phương trình ion rút gọn gàng FeS + HCl

Nhỏ hỗn hợp FeS vào ống thử đựng hỗn hợp HCl sẽ tạo nên trở nên phương trình phản xạ.

FeS (r) + 2HCl → FeCl2 + H2S

Phương trình ion thu gọn:

FeS (r) + 2H+ → Fe2+ + H2S

>> Nội dung bài bác luyện đó là Bài 5 trang trăng tròn sgk hóa 11

Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Viết phương trình ion rút gọn gàng của những phản xạ sau: 

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Fe3O4 + HCl

(4) BaCl2 + Na2SO4

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

Đáp án chỉ dẫn giải 

1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → 2NH4Cl + BaSO4

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → Cu(NO3)2 + BaSO4

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

3) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O

4) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → 2NH3 + 2H2O + BaSO4

2NH4+ + Ba2+ + SO42− + 2OH → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Bài luyện thắc mắc tự động luận

Câu 1. Viết phương trình dạng phân tử và ion rút gọn gàng của những phản xạ xẩy ra nhập hỗn hợp trong số những cặp hóa học sau:

a) Fe2(SO4)3 + KOH

b) Ba(HCO3)2 + HCl

c) Cu(OH)2 rắn + H2SO4

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Fe2(SO4)3 + 6 KOH → 2Fe(OH)3 + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

b) Ba(HCO3)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O + CO2

HCO3- + H+ → H2O + CO2

c) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Phương trình ion: H+ + OH- → H2O là phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ hoá học tập :

a) HCl + NaOH → NaCl + H2O

b). NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

c) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2H2O

d) 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

Hướng dẫn giải chi tiết

HCl + NaOH → NaCl + H2O

PT ion: H+ + Cl- + Na+ + Cl- → Na+ + Cl- + H2O

PT ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

Câu 2. Cho 13,4 gam láo thích hợp A bao gồm CaCO3 và MgCO3 nhập hỗn hợp HCl vừa vặn đầy đủ, bay rời khỏi 3,36 lít khí (đktc) và hỗn hợp B chứa chấp m gam muối bột clorua. Tính lượng m gam muối bột clorua.

Hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình trao thay đổi ion

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

nCl- = nH+ = 2nCO2 = 0,15 mol

m = mX – mCO32- + mCl- = 13,4  – 0,15.60 + 0,3.35,5 = 15,05 gam

Câu 3. Hòa tan một láo thích hợp 7,2 gam bao gồm nhì muối bột sunfat của sắt kẽm kim loại A và B nhập nước được hỗn hợp X. Thêm nhập hỗn hợp X môt lượng vừa vặn đầy đủ BaCl2 đã kết tủa ion SO42-, chiếm được 11,65 gam BaSO4 và hỗn hợp Y. Tìm tổng lượng nhì muối bột clorua nhập hỗn hợp Y.

Hướng dẫn giải chi tiết

M2(SO4)n + nBaCl2 → 2MCln + nBaSO4

⇒ nBaSO4 = 0,05 mol = nBaCl2

Theo bảo toàn khối lượng: mM2(SO4)n + mBaCl2 = mMCln + mBaSO4

⇒ mMCln = 5,95g

Câu căn vặn trắc nghiệm

Câu 1. Trộn lộn 50 ml hỗn hợp HCl 0,12M với 50 ml hỗn hợp NaOH 0,1M .Vậy pH của hỗn hợp chiếm được vị bao nhiêu?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: nHCl = 0,05.0,12 = 0,006 mol;

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày

nNaOH = 0,05.0,1 = 0,005 mol.

Phương trình hóa học: HCl  NaOH → NaCl + H2O

Vì nHCl > nNaOH → HCl dư

→ nHCl dư = nHCl – nNaOH = 0,006 – 0,005 = 0,001 mol

→ nH+ = nHCl = 0,001 mol→[H+]=0,001/0,1 = 0,01M

→ pH = -log 0,01 = 2

Câu 2. Có hiện tượng gì xảy rời khỏi Khi mang lại từ từ hỗn hợp HCl tới dư vào hỗn hợp Na2ZnO2?

A. Không có hiện tượng gì.

B. Có kết tủa màu trắng xuất hiện ko tan nhập HCl dư.

C. Có kết tủa màu trắng xuất hiện tan nhập HCl dư.

D. Có kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện tan nhập HCl dư.

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

2HCl + Na2ZnO2 → 2NaCl + Zn(OH)2↓(H2ZnO2)

Hiện tượng: Có kết tủa white color xuất hiện tại và ko tan nhập hỗn hợp HCl dư.

Câu 3. Cho những cặp ion sau nhập dung dịch: (1) H+ và HCO3-, (2) AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4) Ca2+ và HCO3-, (5) OH- và Zn2+, (6) K+ + NO3-, (7) Na+ và HS-, (8) H+ + AlO2-. Những cặp ion này phản xạ được với nhau?

A. (1), (2), (4), (7).

B. (1), (2), (3), (8).

C. (1), (3), (5), (8).

D. (2), (3), (6),(7).

Xem đáp án

Đáp án C

Lưu ý nên bắt được kiều khiếu nại nhằm phản xạ xẩy ra.

(1); H+ + HCO3- → CO­2 ­+ H2O.

(3) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 ¯

(5). 2OH- + Zn2+ → Zn(OH)2 ¯

(8).H++ AlO2- +H2O →Al(OH)3¯

Câu 4. Hỗn thích hợp A bao gồm Na2O, NH4Cl, NaHCO3, BaCl2 (có nằm trong số mol). Cho láo thích hợp A nhập nước dư, đun rét sau những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp chứa:

A. NaCl, NaOH.

B. NaCl, NaOH, BaCl2.

C. NaCl.

D. NaCl, NaHCO3, BaCl2.

Xem đáp án

Đáp án C

Na2O thả nhập nước tạo nên NaOH, những hóa học tiếp tục phản xạ cùng nhau tạo nên khí amoniac, BaCO3 kết tủa... chỉ với lại NaCl.

Câu 5. Cho 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M nhập 300ml hỗn hợp HCl 0,1M. Dung dịch chiếm được sau phản ứng:

A. Làm quỳ tím hoá xanh

B. Làm quỳ tím hoá đỏ

C. Phản ứng được với magie giải tỏa khí hiđro

D. Không thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím

Xem đáp án

Đáp án B

nBa(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol;

nHCl = 0,3.0,1= 0,03 mol

Phương trình hóa học

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

Xét tỉ lệ: nBa(OH)2/1=0,01/1>nHCl/2 = 0,03/2 =0,015

=> Ba(OH)2 phản xạ không còn, HCl dư

=> Dung dịch sau phản xạ chiếm được bao gồm HCl dư và BaCl2

Vì BaCl2 là muối bột, ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ, còn HCl là axit thực hiện quỳ hóa đỏ

=> hỗn hợp chiếm được sau phản xạ thực hiện quỳ hóa đỏ

.....................................................

Trên trên đây VnDoc đang được ra mắt cho tới chúng ta Phương trình ion rút gọn gàng FeS + HCl. Để rất có thể nâng lên sản phẩm nhập tiếp thu kiến thức mời mọc chúng ta xem thêm một số trong những tài liệu: Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác luyện Hóa học tập lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề ganh đua học tập kì 1 lớp 11, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc mời mọc chúng ta truy vấn group riêng biệt dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: Xôi ngon nhưng lại 'đại kỵ' với 5 nhóm người sau