glixerol tác dụng với na

Hoàn trở nên phương trình hóa học:

Bạn đang xem: glixerol tác dụng với na

6Na + 2C3H5(OH)3 3H2 + 2C3H5(ONa)3
natri   Glycerin   hidro   Natri glixerat
23   92   2   158

- Điều khiếu nại phản ứng: Nhiệt chừng phòng

- Hiện tượng nhận biết: Có sủi lớp bọt do khí tạo ra (H2)

Cùng Top điều giải mò mẫm hiểu C3H5(OH)3 nhé.


I. Cấu tạo ra C3H5(OH)3 (Glixerol)

- Là 1 rượu no, nhiều chức, mạch hở (3 group -OH).

- Mô hình kết cấu của phân tử glixerol:

Hoàn trở nên PTHH Glixerol + Na

II. Tính hóa học vật lý cơ của C3H5(OH)3

- Công thức glixerol: C3H5(OH)3

- Khối lượng phân tử: 92,09g/mol

- Tỷ trọng: 1,261g/cm3

- Độ rét chảy: 17,8oC

- Điểm sôi: 290oC

- Độ tan vô nước: sở hữu tan

- sít suất hơi: 0,003mmHg (50oC)

- Độ nhớt: 1,412


III. Tính hóa học hoá học tập của C3H5(OH)3

Hợp hóa học glixerol là ancol nhiều chức bởi vậy nó thể hiện nay những đặc thù chất hóa học đặc thù như sau:

*Tác dụng với sắt kẽm kim loại Na tạo ra trở nên muối hạt và giải hòa khí hidro:

Phương trình phản ứng:

2C3H5(OH)3 + 6Na ——> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

*Tác dụng với axit HNO3 có axit H2SO4 đặc thực hiện hóa học xúc tác tạo ra trở nên muối hạt Glycerin trinitrat

Phương trình phản ứng:

C3H5(OH)3 + HNO3 ——> C3H5(ONO2)3 + 3H2O

*Tác dụng với axit HCl tạo ra trở nên muối

Phương trình phản ứng:

C3H5(OH)3 + 3HCl  ——> C3H5(OCl)3 + 3H2O

*Tác dụng với axit hữu cơ

Phương trình phản ứng:

C3H5(OH)3 + 3CH3COOH ——> C3H5(CH3COO)3 + 3H2

*Tác dụng với Cu(OH)2 

- Glixerol tính năng với đồng II hidroxit tạo ra trở nên hỗn hợp đồng II glixerat màu xanh lá cây lam vô xuyên suốt. Đây là phản xạ đặc thù dùng làm nhận ra hỗn hợp glixerol và những ancol nhiều chức. Chính nên là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra glixerol vày dung dịch demo hỗn hợp Cu(OH)2.

Phương trình phản ứng:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 ——> C3H5(OH)2O)2Cu + 2H2O


IV. Ứng dụng C3H5(OH)3

- Glixerol được pha trộn bằng phương pháp đun rét dầu thực vật hoặc mỡ động vật hoang dã với hỗn hợp kiềm đấy là cách thức pha trộn glixerol vô công nghiệp.

- Trong chống thực nghiệm glixerol được pha trộn bằng phương pháp đun hóa học mập với hỗn hợp kiềm Khi cơ hóa học mập bị thủy phân dẫn đến muối hạt của những axit mập và glixerol.

- Trong khi glixerol còn được pha trộn vày cách thức cracking dầu lửa.

- Quy trình pha trộn glixerol được triển khai như sau:

   + trước hết cho tới propilen tính năng với clo ở sức nóng chừng 450oC chiếm được thích hợp hóa học 3 clopropen

   + Tiếp theo dõi cho tới thích hợp hóa học 3 propilen tính năng với clo chiếm được hỗn hợp 1,3 điclopropan 2 ol

   + Sau cơ thủy phân 1,4 điclopropan 2 ol vày hỗn hợp axit chiếm được glixerol

Xem thêm: tơ polieste

   + Phương trình phản ứng

C3H6 + Cl2 → C3H5Cl + HCl

C3H5Cl + H2O → C3H5OHCl2

C3H5OHCl2 + 2NaOH → C3H5(OH)3 + 2NaCl


V. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và 18,36 muối khan. Giá trị của m là:

A. 19,12.

B. 17,8.

C. 19,04.

D. 14,68.

Giải:

nC3H5(OH)3 = 0,02mol → nNaOH= 3. nC3H5(OH)3  = 0,06mol

Bảo toàn khối lượng:

mX + mNaOH= mC3H5(OH)3  + mmuối

→ m= 17,8g

Câu 2: Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học mập cần thiết vừa phải đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được lượng xà chống là:

A. 16,68 gam.            

B. 18,38 gam.

C. 18,24 gam.

D. 17,80 gam.

Giải: 

Phương trình hóa học

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

                           0,06 mol                              0,02 mol

Theo ĐLBTKL:

mmuối = mchất béo + mNaOH - mglixerol

           = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92

           = 18,8 gam

Câu 3: Đun sôi a gam một triglixerit (X) với hỗn hợp KOH cho tới Khi phản xạ trọn vẹn được 0,92 gam glixerol và láo lếu thích hợp Y bao gồm m gam muối hạt của axit oleic với 3,18 gam muối hạt của axit linoleic (C17H31COOH). Giá trị của m là:

A. 3,2.      

B. 6,4.

C. 4,6      

D. 7,5.

Giải:

Ta sở hữu nC3H5(OH)3 = 0,01 mol; nC17H33COOK = 0,01 mol

Mà cứ 0,01 mol hóa học mập dẫn đến 0,03 mol muối hạt ⇒ nC17H33COOK = 0,02 mol

⇒ m = 0,02. (282 + 38) = 6,4 g

icon-date

Xuất bạn dạng : 10/01/2022 - Cập nhật : 11/01/2022

Xem thêm: nguyên tử khối cs

Xem thêm thắt những bài bác nằm trong chuyên nghiệp mục

Bài ghi chép mới nhất nhất

Xem thêm thắt những chủ thể liên quan