h2nch2coona + hcl

Câu hỏi:

27/02/2020 26,693

Bạn đang xem: h2nch2coona + hcl

D. 25,50 gam.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án D

nH2NCH2COONa = 0,15 mol muối bột bao gồm 0,15 mol ClH3NCH2COOH và 0,15 mol NaCl.

|| mmuối khan = 0,15 × 111,5 + 0,15 × 58,5 = 25,5(g) lựa chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch thực hiện quỳ tím gửi lịch sự blue color là

A. C2H5OH.

B. CH3NH2.

C. H2NCH2COOH.

D. CH3COOH.

Câu 2:

Cho mặt hàng những chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số hóa học vô mặt hàng phản xạ được với hỗn hợp NaOH là:

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 3:

Polime được pha chế vày phản xạ trùng dừng là

A. poli (vinyl clorua).

B. polietilen.

Xem thêm: Quả hồng tốt cho tim mạch nhưng cần lưu ý những điều này để tránh bị tắc ruột

C. poli (metyl metacrylat).

D. nilon-6,6.

Câu 4:

Đồng phân của saccarozơ là:

A. xenlulozơ.

B. glucozơ.

C. mantozơ.

D. fructozơ.

Câu 5:

Cho mặt hàng những dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số hỗn hợp vô mặt hàng phản xạ được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường tạo ra trở nên hỗn hợp được màu sắc xanh xao lam là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6:

Chất nằm trong loại cacbohiđrat là

A. poli (vinyl clorua).

B. etylaxetat.

C. xenlulozo.

D. glixerol.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK