h2o + h2so4 đặc

h2so4-h2o

Cho phương trình hóa học Axít Sunfuric ( H2So4) thuộc tính với nước ( H2O) tớ chiếm được những hợp ý hóa học gì? Bài viết lách này tất cả chúng ta tiếp tục thăm dò hiểu về cân đối phương trình chất hóa học H2SO4 + H2O như sau:

Xem thêm: HCl + O3

h2so4-h2o

H2SO4 + H2O Viết Phương trình hóa học

H2SO4 + 2H2O → 2H3O + SO4

Các công thức liên quan

H2SO+ nSO3 → H2SO4.nSO3 (oleum)

H2SO4.nSO3 + nH2O → (n+1) H2SO4

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

H2SO4 đặc, rét thuộc tính với những sắt kẽm kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

Các bài bác tập dượt liên quan

Ví dụ 1 : Kim loại nào là tại đây ko thuộc tính với hỗn hợp H2SO4loãng?

A. Al

Xem thêm: Chủ nhân Nobel Y học được VinFuture trao giải từ 2 năm trước

B. Mg

C. Na

D. Cu

Lời giải

2Al + 3H2SO4loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

2Na +  2H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + 2H2O

Chọn đáp án D

Ví dụ 2  :  Dãy sắt kẽm kim loại nào là trong những sản phẩm tại đây bao gồm những sắt kẽm kim loại đều ko thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt

Lời giải

Chọn đáp án D

Xem thêm: Thương tâm bé trai lớp 1 ở Hải Dương tử vong do hóc kẹo dẻo