hằng số k

ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG

Bạn đang xem: hằng số k

I. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật. Điện tích. Tương tác năng lượng điện. 

1. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật.

- Nhiễm năng lượng điện tự cọ xát:

 

Cọ xát một thước vật liệu nhựa vô vải vóc len, tao thấy thước vật liệu nhựa rất có thể hít được những vật nhẹ nhàng như giấy

- Nhiễm năng lượng điện tự tiếp xúc

 

Cho thanh sắt kẽm kim loại ko nhiễm năng lượng điện vấp vô trái ngược cầu đang được nhiễm năng lượng điện thì thanh sắt kẽm kim loại nhiễm năng lượng điện nằm trong lốt với năng lượng điện của trái ngược cầu - Đưa thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi xa xôi trái ngược cầu thì thanh sắt kẽm kim loại vẫn nhiễm năng lượng điện.

- Nhiễm năng lượng điện tự tận hưởng ứng

 

Đưa thanh sắt kẽm kim loại ko nhiễm năng lượng điện lại gần trái ngược cầu đang được nhiễm năng lượng điện tuy nhiên ko vấp vô trái ngược cầu, thì nhị đầu thanh sắt kẽm kim loại được nhiễm năng lượng điện. Đầu sát trái ngược cầu rộng lớn nhiễm năng lượng điện trái ngược lốt với năng lượng điện trái ngược cầu, đầu xa xôi rộng lớn nhiễm năng lượng điện nằm trong lốt.

Đưa thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi xa xôi trái ngược cầu thì thanh sắt kẽm kim loại về bên hiện trạng ko nhiễm năng lượng điện như khi đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- Vật bị nhiễm năng lượng điện hay còn gọi là vật đem năng lượng điện, vật tích năng lượng điện hoặc vật chứa chấp năng lượng điện.

- Điện tích lũy là một trong những vật tích năng lượng điện đem độ cao thấp đặc biệt nhỏ đối với khoảng cách cho tới điểm tuy nhiên tao xét. Điện tích lũy là năng lượng điện được xem như triệu tập bên trên một điểm.

3. Tương tác năng lượng điện. Hai loại năng lượng điện tích

- Các năng lượng điện hoặc đẩy nhau, hoặc hít nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau hoặc hít nhau Một trong những năng lượng điện này là tương tác năng lượng điện.

- Có nhị loại năng lượng điện là năng lượng điện dương (+) và năng lượng điện âm (-).

  + Các năng lượng điện nằm trong loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

  + Các năng lượng điện không giống loại (khác dấu) thì hít nhau.

- Hai lực thuộc tính vô nhị năng lượng điện là nhị lực trực đối, nằm trong phương, trái hướng, khuôn khổ cân nhau và bịa đặt vô nhị năng lượng điện.

II. Định luật Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi.

1. Định luật Cu-lông.

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày

Năm 1785, Cu-lông, căn nhà chưng học tập người Pháp, lượt trước tiên lập được quyết định luật về sự việc dựa vào của lực tương tác Một trong những năng lượng điện điểm (gọi tắt là lực năng lượng điện hoặc lực Cu-lông) vô khoảng cách thân thiện bọn chúng.

- Nội dung: Lực hít hoặc đẩy thân thiện nhị năng lượng điện điểm đem phương trùng với đường thẳng liền mạch nối nhị năng lượng điện điểm cơ, có tính rộng lớn tỉ trọng thuận với khuôn khổ của nhị năng lượng điện và tỉ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thiện bọn chúng.

Biểu thức:

\(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

Lực tương tác có:

     + Phương: là đường thẳng liền mạch nối thân thiện 2 năng lượng điện điểm

     + Chiều:

 

+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận với tích khuôn khổ q1, q2

 Tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng tầm cách

 \({F_{12}} = {F_{21}} = F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

     Trong đó:

  • \({q_1},{\rm{ }}{q_2}\)  được gọi là năng lượng điện điểm (đơn vị : C (Culông)
  • r là khoảng cách của 2 năng lượng điện điểm
  • k là hằng số Cu-lông: \(k = {9.10^9}\left( {N.{m^2}/{c^2}} \right)\)

2. Hằng số năng lượng điện môi.

- Điện môi là một trong những môi trường thiên nhiên cơ hội năng lượng điện.

- Khi bịa đặt những năng lượng điện điểm vô một năng lượng điện môi (chẳng hạn vô một hóa học dầu cơ hội điện) đồng tính cướp ăm ắp không khí xung xung quanh những năng lượng điện, thì lực tương tác tiếp tục yếu hèn đi ε lượt đối với khi đặt nó vô chân ko. ε được gọi là hằng số năng lượng điện môi của môi trường thiên nhiên (ε  ≥ 1). Đối với chân ko thì ε = 1 còn so với những môi trường thiên nhiên khác ε >1.

- Hằng số năng lượng điện môi là một trong những đặc thù cần thiết mang lại đặc điểm năng lượng điện của một hóa học cơ hội năng lượng điện. Nó cho thấy thêm lúc đặt năng lượng điện vô hóa học cơ thì lực tương tác Một trong những năng lượng điện tiếp tục nhỏ chuồn từng nào lượt đối với khi đặt nó vô chân ko.

 \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

3. Nguyên lý ông chồng hóa học lực điện 

Giả sử đem n năng lượng điện điểm q1, q2,…, qn thuộc tính lên năng lượng điện điểm q những lực tương tác tĩnh năng lượng điện \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} ,...,\overrightarrow {{F_n}} \) thì lực năng lượng điện tổ hợp tự những năng lượng điện điểm bên trên thuộc tính lên năng lượng điện q tuân theo dõi nguyên tắc ông chồng hóa học lực năng lượng điện. 

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + ... + \overrightarrow {{F_n}} \)

Sơ vật dụng suy nghĩ về năng lượng điện, quyết định luật Cu-lông

Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?