hcl dư + naalo2

Câu hỏi:

18/06/2019 104,226

Bạn đang xem: hcl dư + naalo2

A. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, kết tủa ko tan.

B. Không có hiện tượng.

C. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.

D. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

PT: HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + 3HCl (dư) → AlCl3 + 3H2O.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Bọt khí.

B. Bọt khí và kết tủa màu xanh rờn.

C. Kết tủa màu đỏ.

D. Bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 2:

Nhỏ từ từ mang đến đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy đi ra là:

A. Có kết tủa keo dán trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo dán trắng.

C. Có kết tủa keo dán trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.

Câu 3:

Phản ứng nào tại đây không xảy ra?

A. CaO + CO2 t°  CaCO3

Xem thêm: Vi khuẩn Salmonella có trong thị heo xíu của bánh mì Phượng nguy hiểm thế nào?

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 4:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, ko có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, ko có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh nghịch thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Mg.

B. Be, Mg, Ca.

C. Li, Na, Ca.

D. Li, Na, K.

Câu 6:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại.

B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần, khi đun nón dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện.

C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch có màu xanh rờn, khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh đi ra.

D. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch trở nên nhập suốt, khi đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh đi ra.

Xem thêm: nguyên tử khối cs

TÀI LIỆU VIP VIETJACK