hcooch3 tên gọi

Câu hỏi:

25/02/2020 19,365

Bạn đang xem: hcooch3 tên gọi

A. metyl fomat

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án A

Đáp án B sai trọn vẹn còn C là HCOOH và D là HCOOC2H5

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hỗn hợp C6H5NH2, CH3NH2, H2N(CH2)4CH(NH2)COOH và H2NCH2COOH. Số hỗn hợp thực hiện thay đổi màu sắc phenolphtalein là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 2:

Để phân biệt nhị muối hạt Cr2(SO4)3 và FeCl2 người tớ sử dụng lượng dư dung dịch

A. K2SO4

B. NaOH

C. NaNO3

D. KNO3

Câu 3:

Chất này tại đây gặp gỡ hỗn hợp iot ganh đua làm nên màu xanh rì tím?

A. Xenlulozơ

B. Đường glucozơ

Xem thêm: Nâng ngực bị sẹo, nguyên nhân do đâu?

C. Muối ăn

D. Bột mì.

Câu 4:

Để hoà tan vừa phải đầy đủ m gam lếu hợp ý Al, Al2O3 nhớ dùng 200 ml hỗn hợp KOH 2M, phản xạ xong xuôi nhận được 6,72 lít H2 (đktc). Giá trị m là

A. 25,8

B. 19,7

C. 13,2

D. 15,6

Câu 5:

Đặc tính này sau đó là của este?

A. Tan chất lượng nhập nước

B. Không bị thủy phân

C. Đa số ko tan nhập nước

D. Các este đều không tồn tại mùi hương thơm ngát.

Câu 6:

Chất này tại đây cướp khoảng tầm 80% thể tích ko khí?

A. O2

B. N2

C. H2

D. CO2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK