hiệu suất phản ứng este hóaBài viết lách Cách tính hiệu suất phản ứng este hóa với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Cách tính hiệu suất phản ứng este hóa.

Bạn đang xem: hiệu suất phản ứng este hóa

Cách tính hiệu suất phản ứng este hóa (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài toán hiệu suất phản ứng este hóa - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Công thức tính hiệu suất phản ứng:

    Cách 1: Tính theo dõi lượng hóa học thuở đầu cần thiết lấy

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Cách 2: Tính theo dõi lượng thành phầm phản xạ thu được:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

Ví dụ minh họa

Bài 1: Thực hiện nay phản xạ este hóa 9,2g glixerol với 60g axit axetic. Giả sử chỉ nhận được glixerol triaxetat sở hữu lượng 17,44g. Tính hiệu suất của phản xạ este hóa:

Lời giải:

    nglixerol = 0,1 mol

    naxit axetic = 1 mol

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Từ PT: meste = 0,1.218 = 21,8g

    Thực tế: meste = 17,44g

    Hiệu suất: H% = 17,44/21,8.100 = 80%

Bài 2: Thực hiện nay phản xạ este hóa m gam CH3COOH vì chưng 1 lượng vừa vặn đầy đủ C2H5OH nhận được 0,02 mol este. Hiệu suất phản xạ H = 60%. Giá trị của m?

Lời giải:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Theo lí thuyết: lượng CH3COOH nhớ dùng là: 60.0,02 = 1,2 g

    Hiệu suất H = 60% ⇒ thực tiễn lượng axit đang được dùng: m = 1,2 . 100/60 = 2 g

Bài 3: Hỗn thích hợp X bao gồm axit HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam lếu láo thích hợp X tác với 5,75 gam CH3CH2OH (có xúc tác H2SO4 đặc) nhận được m gam lếu láo thích hợp este (hiệu suất của những phản xạ este hóa đều vì chưng 80%). Giá trị của m là:

    A. 10,12

    B. 16,20

    C. 6,48

    D. 8,10

Lời giải:

    Gọi công thức tương tự của nhì axit là Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Vì số mol nhì aixt đều nhau nên Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Do vậy tính thành phầm theo dõi số mol axit

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Vậy meste = 0,1(8 + 44 + 29) x 80/100 = 6,48 (gam)

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Bài 1: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hóa tương đối 1,85 gam X nhận được thể tích tương đối trúng vì chưng thể tích của 0,7 gam N2 (đo nằm trong điều kiện). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X và Y là:

    A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3

    B. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC2H3

    C. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5

    D. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2

Lời giải:

Đáp án: A

    Ta có: nX = nN_2 = 0,7/28 = 0,025 (mol)

    Gọi công thức phân tử của nhì este đồng phân đơn chức là CxHyOz.

    ⇒ Meste = 1,85/0,025 = 74 ⇔ 12x + hắn + 32 = 74 ⇔ 12x + hắn = 42

    ⇒ nghiệm thích hợp lí: x = 3; hắn = 6

    Vậy công thức phân tử của X và Y là: C3H6O2.

    Công thức cấu tạo: HCOOC2H5; CH3COOCH3.

Bài 2: Xà chống hóa 8,8 gam etyl axetat vì chưng 200ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn sở hữu lượng là:

Xem thêm: Gần 42.000 ca đau mắt đỏ, Quảng Nam thanh tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc

    A. 3,28 gam

    B. 10,40 gam

    C. 8,56 gam

    D. 8,trăng tròn gam

Lời giải:

Đáp án: A

    Ta có: nCH3COOC2H5 = 8,8/88 = 0,1 (mol) và nNaOH = 0,2 x 0, 2 = 0,04 (mol)

    Phản ứng

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    ⇒ mCH3COONa = 0,04 x 82 = 3,28 (gam)

Bài 3: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 quánh thực hiện xúc tác) cho tới khi phản xạ đạt hiện trạng thăng bằng, nhận được 11 gam este. Hiệu suất phản xạ este hóa là:

    A. 50,0%

    B. 75,0%

    C. 62,5%

    D. 55,0%

Lời giải:

Đáp án: C

    Ta có: nCH3COOH = 12/60 = 0, 2(mol) và nC2H5OH = 13,8/46 = 0, 3( mol) > 0,2

    ⇒ Hiệu suất tính theo dõi số mol axit phản ứng:

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Từ (*) ⇒ meste = 0,2 x 88 = 17,6 (gam)

    Vậy H = 11/17,6 x 100% = 62,5%

Bài 4: Hỗn thích hợp X bao gồm axit HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Hỗn thích hợp Y bao gồm nhì ancol CH3OH và C2H5OH (tỉ lệ mol 3 : 2). Lấy 11,13 gam lếu láo thích hợp X tính năng với 7,52 gam lếu láo thích hợp Y (có xúc tác H2SO4 đặc) nhận được m gam lếu láo thích hợp este (hiệu suất những phản xạ đều vì chưng 80%). Giá trị m là :

    A. 11,616.         B. 12,197.         C. 14,52.         D. 15,246.

Lời giải:

Đáp án: A

    Đặt công thức tầm của nhì axit vô X là Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Đặt công thức tầm của nhì ancol vô Y là Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Do tê liệt axit dư, hiệu suất phản xạ tính theo dõi ancol.

    Phương trình phản xạ :

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Vậy lượng este nhận được là : [(53+37,6) – 18].0,2.80% = 11,616 gam.

Bài 5: Trộn trăng tròn ml đụng chạm etylic 92o với 300 ml axit axetic 1M nhận được lếu láo thích hợp X. Cho H2SO4 quánh vô X rồi đun rét, sau đó 1 thời hạn nhận được 21,12 gam este. thạo lượng riêng biệt của ancol etylic nguyên vẹn hóa học là 0,8 gam/ml. Hiệu suất phản xạ este hoá là :

    A. 75%.         B. 80%.         C. 85%.         D. Kết trái ngược không giống.

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học tập lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 12 sở hữu đáp án

    Ban đầu số mol ancol nhiều hơn thế số mol axit suy rời khỏi ancol dư, hiệu suất phản xạ tính theo dõi axit.

    Theo (1) số mol axit và ancol nhập cuộc phản xạ là 0,24 mol. Vậy hiệu suất phản xạ là :

    H = 0,24/0,3 x 100 = 80%.

Bài giảng: Tổng thích hợp bài xích tập luyện Este - Lipit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập luyện Hóa học tập lớp 12 sở hữu vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính Hóa chất và tên thường gọi của este
 • Dạng 2: Các phản xạ chất hóa học của este
 • Dạng 3: Cách pha chế, phân biệt este
 • Dạng 4: Bài toán về phản xạ thắp cháy este
 • Dạng 5: Bài toán về phản xạ thủy phân
 • Dạng 6: Xác ấn định chỉ số xà chống hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của hóa học béo
 • Dạng 7: Bài toán về hóa học béo

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


este-lipit.jsp

Xem thêm: Những tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm mật ong