hóa hữu cơ 11

Hóa cơ học là 1 trong phần kiến thức và kỹ năng đặc biệt rộng lớn. Để tìm hiểu nắm rõ rộng lớn về hóa cơ học, hãy nằm trong VUIHOC tìm hiểu hiểu về kiểu cách phân loại, gọi thương hiệu, công thức chất hóa học, những bộ phận link, đồng đẳng, đồng phân và những loại hidrocacbon qua loa nội dung bài viết sau.

1. Khái niệm hóa hữu cơ

Bạn đang xem: hóa hữu cơ 11

Hợp hóa học hữu cơ là những hợp ý hóa học của cacbon (trừ những hợp ý hóa học giản dị như CO, CO2, HCN, những muối bột cacbonat, muối bột xianua hoặc muối bột cacbua,…).

Hóa học tập cơ học là ngành chất hóa học phân tích về những hợp ý hóa học cơ học.

- Đặc điểm cấu tạo: 

 • Bắt buộc nên chứa chấp nguyên vẹn tử Cacbon (C) nhập bộ phận của hợp ý hóa học cơ học. Các nguyên vẹn tử C link cùng nhau và link với những nguyên vẹn tử không giống, thông thường là với Hidro (H), tiếp sau đó cho tới Oxy (O), Nito (N), một trong những hợp ý hóa học chứa chấp cả diêm sinh (S) và Photpho (P),… 

 • Liên kết chất hóa học trong số hợp ý hóa học cơ học đa số là link nằm trong hóa trị.
  Các phản xạ thông thường ra mắt chậm rì rì và ko xẩy ra trọn vẹn, ko ra mắt theo đòi một phía chắc chắn.
  Số lượng những hợp ý hóa học cơ học lên tới mức khoảng tầm 10 triệu hóa học, nhiều hơn thế hẳn đối với con số những hóa học vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 hóa học.

   

hợp hóa học cơ học - đại cương hóa hữu cơ

- Tính hóa học vật lý:   

 • Dễ cất cánh tương đối, nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ chừng sôi thấp, thông thường bền với nhiệt độ chừng, dễ dàng cháy rộng lớn đối với những hợp ý hóa học vô sinh. 

 • Đa số những hợp ý hóa học cơ học ko tan nội địa tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi cơ học.

- Tính Hóa chất :

 • Hầu không còn những phản xạ thông thường ra mắt chậm rì rì ko xẩy ra trọn vẹn và ra mắt theo không ít khunh hướng không giống nhau, đưa đến lếu hợp ý nhiều thành phầm.

2. Phân loại và gọi thương hiệu những hợp ý hóa học hữu cơ

2.1. Phân loại những hợp ý hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học thông thường được phân trở thành 2 loại:

- Hiđrocacbon: Trong phân tử chỉ chứa chấp nhì yếu tố là C và H. Hiđrocacbon lại được phân thành những group nhỏ.

 • Hiđrocacbon no: chỉ mất những link đơn (CH4, C2H6,…) 

 • Hiđrocacbon ko no: với cả những link đơn và link song, link tía (C2H4, C2H2,…) 

 • Hiđrocacbon thơm: với vòng benzen nhập phân tử (C6H6, C7H8,…).

- Dẫn xuất của hidrocacbon: Trong phân tử ngoài ra yếu tố C và H thì còn chứa chấp những yếu tố khác ví như O, N, Cl, S, Phường,…

 • Dẫn xuất halogen: CH3Cl, C6H5Br,…

 • Ancol: CH3OH, C2H5OH,…

 • Axit: CH3COOH,...

 • Anđehit: HCHO, CH3CHO,…

 • Phenol: C6H5OH,…

 • Xeton: CH3COCH3,…

 • Este: CH3COOC2H5,…

 • Ete: CH3CH2OCH2CH3,…

phân loác hợại cp hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Phân loại theo mô hình mạch Cacbon:

- Mạch hở: Các yếu tố chất hóa học cấu hình nên mạch ở dạng trực tiếp hoặc ko đóng góp trở thành vòng kín.

 • Mạch thẳng: Cấu trúc mạch ở dạng trực tiếp.

 • Mạch nhánh: Cấu trúc mạch với phân nhánh.

- Mạch vòng: Các yếu tố chất hóa học cấu hình nên mạch đóng góp vòng lại trở thành dạng vòng kín.

 • Đồng vòng: những nguyên vẹn tử Cacbon đóng góp vòng lại tạo nên trở thành vòng kín.

 • Dị vòng: Vòng kín được tạo nên trở thành kể từ những nguyên vẹn tử C và với sự nhập cuộc của những nguyên vẹn tử của yếu tố chất hóa học khác ví như O, N,…

2.2. Gọi thương hiệu những hợp ý hóa học cơ học (Danh pháp hữu cơ)

2.2.1. Tên gọi khối hệ thống theo đòi danh pháp IUPAC

Tên gốc - chức: thương hiệu phần gốc + thương hiệu phần lăm le chức

gọi thương hiệu hợp ý hóa học cơ học - lý thuyết hóa hữu cơ

Tên thay cho thế: thương hiệu phần thế + thương hiệu mạch C chủ yếu + thương hiệu phần lăm le chức

tên thay cho thế - đại cương hóa hữu cơ

Để gọi thương hiệu một cơ hội đúng mực những hợp ý hóa học cơ học, những em cần thiết học tập nằm trong cơ hội gọi thương hiệu những số kiểm đếm và thương hiệu mạch C chủ yếu.

Số đếm

Tên 

Mạch Cacbon chính

Tên 

1

mono

C

Met 

2

di

C - C

Et 

3

tri

C - C - C

Prop 

4

tetra

C - C - C - C 

But 

5

penta

C - C - C - C - C

Pent 

6

hexa

C - C - C - C - C - C

Hex 

7

hepta

C - C -C - C - C - C - C

Hep 

8

octa

C - C - C - C - C - C - C - C

Oct 

9

nona

C - C - C - C - C - C - C - C - C

Non 

10

deca

C - C - C -C - C - C - C - C - C - C

Dec 

Tên những gốc Hidrocacbon cần thiết biết:

 • Tên gốc = thương hiệu mạch cacbon + “yl”

Ví dụ: CH3 – : metyl, C2H5 -: etyl

 • Các gốc riêng:

Ví dụ:

 • CH2 = CH - : vinyl

 • CH2 = CH - CH2 – : anlyl

2.2.2. Tên gọi thông thường

Tên thường thì của những hợp ý hóa học cơ học thông thường được bịa theo đòi xuất xứ tìm hiểu rời khỏi bọn chúng, một trong những hoàn toàn có thể với phần đuôi nhằm chứng tỏ hợp ý hóa học nằm trong loại này.
Ví dụ :

 • HCOOH: axit fomic (formica ⇔ Kiến). 

 • CH3COOH: axit axetic (acetus ⇔ Giấm).

 • C10H20O: mentol (mentha piperita ⇔ Bạc Bẽo hà).

Nắm đầy đủ kiến thức và kỹ năng hóa cơ học nằm trong suốt thời gian ôn ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa ngay!!!

3. Công thức phân tử hợp ý hóa học hữu cơ

3.1. Công thức tổng quát lác (CTTQ)

Cho biết vấn đề về những yếu tố với nhập phân tử hợp ý hóa học cơ học. 

Ví dụ: ứng với công thức tổng quát lác CxHyOzNt, tớ biết hợp ý hóa học cơ học này được cấu trúc kể từ những yếu tố C, H, O và N.

3.2. Công thức giản dị nhất (CTĐGN)

3.2.1. Định nghĩa

Công thức giản dị nhất là công thức thể hiện nay tỉ trọng tối giản về số nguyên vẹn tử của những yếu tố nhập phân tử.

3.2.2. Cách thiết lập công thức giản dị nhất

Thiết lập công thức giản dị nhất của HCHC CxHyOzNt tức là thiết lập tỉ lệ:

 • x : hắn : z : t = (mC/12) : (mH/1) : (mO/16) : (mN/14)

 • x : hắn : z : t = (%mC/12) : (%mH/1) : (%mO/16) : (%mN/14)

3.2.3. Công thức thực nghiệm (CTTN)

 • Công thức thực nghiệm = (CTĐGN)n (trong bại liệt n: số nguyên vẹn dương và CTĐGN: Công thức giản dị nhất). Xác lăm le n nhằm tìm hiểu CTTN

3.3. Công thức phân tử

3.3.1. Định nghĩa

Công thức phân tử là công thức thể hiện nay con số nguyên vẹn tử của từng yếu tố nhập cấu hình phân tử của chính nó.

3.3.2. Cách thiết lập công thức phân tử

Có tía phương pháp để thiết lập công thức phân tử

Cách 1: Dựa nhập bộ phận % lượng những nguyên vẹn tố

 • Cho công thức phân tử CxHyOz, tớ với tỉ lệ:

 • M/100 = 12.x/(%mC) = 1.y/(%mH) = 16.z/(%mO)

 • Từ bại liệt tớ với : 

 • x = M.%mC/(12.100); 

 • y = M.%mH/(1.100); 

 • z = M.%mO/(16.100);

Cách 2: Dựa nhập CTĐGN (công thức giản dị nhất).

Bước 1: Đặt công thức phân tử (CTPT) của hợp ý hóa học cơ học là: (CTĐGN)n (với n ∈ N)
Bước 2: Tính chừng bất bão hòa (k) của phân tử (chỉ vận dụng mang đến hợp ý hóa học cơ học với chứa chấp link nằm trong hóa trị, ko vận dụng mang đến hợp ý hóa học với link ion).
Bước 3: Dựa nhập biểu thức k nhằm lựa chọn độ quý hiếm n, kể từ bại liệt tìm hiểu rời khỏi CTPT (công thức phân tử) của hợp ý hóa học cơ học.

 • Giả sử một hợp ý hóa học cơ học với CTPT (công thức phân tử) là CxHyOzNt thì tổng số link $\pi$ và vòng của phân tử được gọi là chừng bất bão hòa của phân tử bại liệt.

 • Công thức tính chừng bất bão hòa (k).

  • k = (2x+2+t-y)/2 (k: tổng số link $\pi$ và vòng)

  • y = 2x+2+t-2k

Cách 3: Tính trực tiếp sau lượng của thành phầm cháy

Phương trình phản xạ cháy: CxHyOzNt + (x+y/4–z/2) O2 → xCO2 + (y/2)H2O + (t/2)N2

 • Áp dụng lăm le luật bảo toàn nguyên vẹn tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O; nN= 2.nN2

 • Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng: mHCHC = mC + mH + mO + mN + … = mtổng lượng những nguyên vẹn tố

Sản phẩm cháy của hợp ý hóa học cơ học như CO2, H2O,... được hấp thụ nhập những bình:

 • Sản phẩm là những hóa học hít nước là H2SO4 quánh, P2O5, những muối bột khan → lượng bình tăng đó là lượng nước;

 • Các bình hấp thụ CO2 thông thường là hỗn hợp bazơ → lượng bình tăng đó là lượng CO2.

 • Thường bắt gặp tình huống việc tiếp tục mang đến lếu hợp ý thành phầm cháy (CO2 và H2O) vào trong bình đựng nước vôi nhập hoặc nhập hỗn hợp Ba(OH)2 thì:

 • Khối lượng bình tăng: m↑ = mCO2 + mH2O

 • Khối lượng hỗn hợp tăng: mdd↑ = (mCO2 + mH2O) – mkết tủa

 • Khối lượng hỗn hợp giảm:  mdd↓= mkết tủa – (mCO2 + mH2O)

4. Phân tích yếu tố nhập hợp ý hóa học hữu cơ
4.1. Phân tích lăm le tính
Mục đích: Xác lăm le những yếu tố này xuất hiện nhập bộ phận hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Chuyển những yếu tố xuất hiện nhập hợp ý hóa học cơ học trở thành những hóa học vô sinh giản dị tiếp sau đó nhận thấy bọn chúng vị những phản xạ đặc thù.

Phân tích lăm le lượng - lý thuyết hóa hữu cơ

4.2. Phân tích lăm le lượng
Mục đích: Xác lăm le bộ phận % về lượng của những yếu tố xuất hiện nhập phân tử hợp ý hóa học cơ học.
Nguyên tắc: Cân đúng mực lượng của hợp ý hóa học cơ học. Sau bại liệt gửi yếu tố C trở thành CO2, H trở thành H2O, N trở thành N2 rồi xác lập đúng mực lượng hoặc thể tích của những hóa học tạo nên trở thành. Từ bại liệt tính được % lượng những yếu tố.

phân tích lăm le tính - lý thuyết hóa hữu cơ

Xác lăm le lượng mol phân tử:

+ Dựa nhập tỉ khối của hóa học cơ học đối với bầu không khí hoặc đối với H2: MA = 29.dA/KK hoặc MA = 2.dA/H2

+ Các hóa học khó khăn cất cánh tương đối hoặc không mờ tương đối được xác lập vị cách thức nghiệm lạnh lẽo hoặc nghiệm sôi.

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test free ngay!!

5. Hiện tượng đồng đẳng và đồng phân

5.1. Đồng đẳng

Những hợp ý hóa học cơ học với bộ phận phân tử rộng lớn thông thường nhau một hoặc nhiều group CH2 tuy vậy với đặc điểm hoá học tập tương tự động nhau được gọi là những hóa học đồng đẳng cùng nhau, bọn chúng hợp ý trở thành mặt hàng đồng đẳng.

Giải thích: Mặc cho dù những hóa học nhập nằm trong mặt hàng đồng đẳng với công thức phân tử (CTPT) không giống nhau về con số group CH2 nhưng do vì bọn chúng với cấu trúc hoá học tập tương tự động nhau nên với đặc điểm hoá học tập cũng tương tự động nhau.

Ví dụ:  Các hiđrocacbon nhập dãy:  CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,… CnH2n+2, hóa học đàng sau rộng lớn hóa học ngay lập tức trước 1 group CH2 và đều phải sở hữu đặc điểm hoá học tập tương tự động nhau.

5.2. Đồng phân

Những hợp ý hóa học với cấu trúc không giống nhau tuy vậy với công cộng công thức phân tử gọi là những hóa học đồng phân.

Giải thích: Những hóa học đồng phân là những hóa học với nằm trong công thức phân tử tuy vậy với cấu trúc hoá học tập lại không giống nhau, ví dụ điển hình etanol với cấu trúc H3C-CH2-OH, còn đimetyl ete với cấu trúc H3C-O-CH3, vậy nên tuy nhiên công thức phân tử tương đương nhau tuy nhiên bọn chúng là những hóa học không giống nhau, với đặc điểm không giống nhau.

→ Etanol (C2H5OH) và đimetyl ete (CH3OCH3) là 2 hóa học trọn vẹn không giống nhau (tính hóa học không giống nhau) tuy nhiên lại sở hữu công cộng công thức phân tử là C2H6O.

6. Liên kết chất hóa học và những phản xạ hóa hữu cơ

6.1. Liên kết hóa học

6.1.1. Liên kết σ

Liên kết tạo nên vị 1 cặp electron người sử dụng công cộng được gọi là link đơn. Liên kết đơn này nằm trong loại link σ. Liên kết đơn đằm thắm 2 nguyên vẹn tử được màn biểu diễn vị 2 lốt chấm hoặc 1 gạch men nối.

6.1.2. Liên kết $\pi$

Liên kết tạo nên vị 2 cặp electron người sử dụng công cộng được gọi là link song. Liên kết song này gồm một link σ và 1 link $\pi$, màn biểu diễn vị 4 lốt chấm hoặc 2 gạch men nối đằm thắm 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết tạo nên vị 3 cặp electron người sử dụng công cộng được gọi là link tía. Liên kết tía này gồm một link σ và 2 link $\pi$, màn biểu diễn vị 6 lốt chấm hoặc 3 gạch men nối đằm thắm 2 nguyên vẹn tử.

Liên kết song và link tía gọi là link bội.

6.2. Phản ứng hóa hữu cơ 

6.2.1. Liên kết σ

Đây là link bền nhất trong số loại link cấu trúc nên hợp ý hóa học cơ học .

Là link tạo nên trở thành nền tảng chủ yếu mang đến mạch cacbon.

Nếu không tồn tại link σ đằm thắm nhì nguyên vẹn tử thì ko thể tạo hình link $\pi$ đằm thắm nhì nguyên vẹn tử bại liệt.

a. Phản ứng thế bẻ gãy link C-H:

Bậc của Cacbon: Các Cacbon nhập mạch C với bậc ứng với số Cacbon nhưng mà nó link thẳng xung xung quanh.

Quy tắc phản xạ thế:

 • Khi link C-H bị bẻ gãy thì theo đòi trật tự ưu tiên C-H của C bậc cao tiếp tục dễ dẫn đến gãy rộng lớn.

 • Phản ứng thế của C-H xẩy ra ở ngẫu nhiên link C-H này nhập phân tử hợp ý hóa học cơ học ko chứa chấp link $\pi$ của C với C.

 • Tạo rời khỏi nhiều thành phầm thế:

 • Sản phẩm chính: thành phầm thế nhập địa điểm C bậc tối đa.

 • Sản phẩm phụ: là thành phầm thế nhập những địa điểm C còn sót lại.

 • Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 + Cl2 -askt→ CnH2n+1Cl + HCl

 • CnH2n+1Cl : là nhiều hóa học (đồng phân) bao hàm thành phầm chủ yếu láo nháo thành phầm phụ.

b. Phản ứng cracking bẻ gãy link C-C:

Đây là phản xạ bẻ gãy mạch Cacbon khó khăn xẩy ra nên cần thiết nhiệt độ chừng (to), xúc tác (xt), áp suất (p) chắc chắn.

Xem thêm: +14 lợi ích bất ngờ từ củ riềng

Phản ứng chỉ xẩy ra ở hợp ý hóa học Ankan (hidrocacbon mạch hở ko chứa chấp link $\pi$)

Phản ứng bẻ gãy đưa đến thành phầm là 1 trong những ankan và 1 anken:

Phương trình chất hóa học tổng quát:

 • CnH2n+2 –cracking→ CaH2a+2 + CbH2b

 • n = a + b.

 • 1 mol ankan cracking đưa đến 2 mol thành phầm (1 mol ankan + 1 mol anken).

6.2.2 Liên kết $\pi$

a. Phản ứng nằm trong nhập link $\pi$:

Trong link C = C có một link $\pi$ nhập C ≡ C với 2 link $\pi$ đều dễ dàng và đơn giản bị bẻ gãy muốn tạo trở thành những link σ kiên cố rộng lớn.

Ví dụ :

 • CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Nhận xét :

  • Liên kết $\pi$ đằm thắm 2 Cacbon bị bẻ gãy muốn tạo trở thành 2 link σ C-Br kiên cố rộng lớn.

  • Một $\pi$ phản xạ với cùng một Br2.

 • Khi nằm trong nhập bộ phận bất đối xứng như HX ( H2O, HCl,…) bộ phận X được ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm chính: Lúc X gắn nhập địa điểm C bậc cao.

 • Sản phẩm phụ: Lúc X gắn nhập những địa điểm C còn sót lại.

 • Ví dụ :

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH3 - CHCl - CH3 (sản phẩm chính)

  • CH2 = CH - CH3 + HCl → CH2Cl - CH2 - CH3 (sản phẩm phụ)

b. Phản ứng trùng khớp – link $\pi$:

Là phản xạ bẻ gãy link $\pi$ để đưa đến link σ liên kết những phân tử monome tạo nên trở thành phân tử to hơn (đime, trime,… polime)

Ví dụ :

 • dime: 2 CH ≡ CH (axetilen) → CH ≡ C - CH = CH2 (nhiệt chừng, xúc tác, áp suất) (vinyl axetilen)

 • n CH2 = CHCl (vinyl clorua) → ( CH2-CHCl ) n (poli vinyl clorua hoặc hay còn gọi là Phường.V.C)

c. Phản ứng thế của H linh động:

Xét hợp ý hóa học R - C ≡ CH : H nhập tình huống này là H sinh động với tài năng tạo nên phản xạ thế với:

 • Kim loại mạnh giải hòa H2.

 • AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa muối bột Ag.

 • Ví dụ :

  • R - C ≡ CH + Na → R - C ≡ CNa + H2

  • R - C ≡ CH + Ag2O → R - C ≡ CAg (kết tủa) + H2O (Ag2O là bộ phận biểu tượng mang đến dd AgNO3/NH3)

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu ôn tập luyện kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện về chất hóa học cơ học nhập đề ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc Gia ngay

7. Lý thuyết hóa hữu cơ: Hiđrocacbon

7.1. Ankan

Dãy đồng đẳng ankan (parafin): Công thức tổng quát lác (CTTQ): CnH2n + 2 (n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,....

Đồng phân: 

 • Chỉ với đồng phân mạch C (dạng mạch trực tiếp, mạch nhánh).

 • Cách viết lách đồng phân: 

  • Viết mạch C trực tiếp. Ta được đồng phân thứ nhất mạch trực tiếp.

  • Giảm 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng của mạch nhằm gắn C nhập nhánh, cho tới Lúc số C thực hiện nhánh vị với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

  • Bổ sung thêm thắt những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

Công thức tính nhanh chóng của ankan: 3 < n < 7

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 được quy ước là C sát mạch nhánh nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu + an.

Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Bậc C: số nguyên vẹn tử C nhưng mà link với C đang được xét: C bậc 1 link với cùng một C xung quanh; C bậc 2 link với 2 C xung quanh; C bậc 3 link với 3 C xung xung quanh.

tìm bậc C - đại cương hóa hữu cơ

Tính hóa học vật lý

 • Nhẹ rộng lớn nước và gần như là ko tan nội địa, tan nhiều trong số dung môi cơ học.

 • Trong ĐK thông thường, C1 → C4 ở dạng khí, những ankan tiếp sau (C5 → C17) ở dạng lỏng, C18 trở chuồn ở dạng rắn.

 • Đặc điểm: Chỉ bao gồm những link đơn. 

Tính hóa học hóa học

 • Phản ứng thế là 1 trong phản xạ đặc thù của ankan. Nguyên tử H (ưu tiên H ở C bậc cao) nhập ankan bị thay cho thế vị yếu tố halogen nhập ĐK với độ sáng hoặc đun rét mướt.

phản ứng thế của Ankan - đại cương hóa hữu cơ

 • Phản ứng tách: Dưới nhiệt độ chừng và xúc tác tương thích, ankan với phân tử khối nhỏ bị tách trở thành những anken ứng.

phản ứng tách của Ankan - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của Ankan
ứng dụng Ankan - đại cương hóa hữu cơ

7.2. Anken

Dãy đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng quát lác là CnH2n (n ≥ 2).

Đồng phân: Anken với 2 loại đồng phân là đồng phân cấu trúc (mạch C và địa điểm nối đôi) và đồng phân hình học tập.

 • Đồng phân cấu tạo:

 • Cách viết lách đồng phân: Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng để tại vị địa điểm link song thích hợp. Ta chiếm được những đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C rời khỏi thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối song, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Lúc số C thực hiện nhánh vị với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung thêm thắt những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân cấu trúc C5H10- Lý thuyết hóa hữu cơ

 • Khi 2 group thế của nguyên vẹn tử C đem nối song không giống nhau thì tiếp tục thực hiện xuất hiện nay đồng phân hình học tập. Nếu những group thế (-CH3, -C2H5, -Cl,...) với phân tử khối to hơn ở thuộc sở hữu 1 phía với nối song tiếp tục chiếm được đồng phân dạng cis. Nếu những group thế với phân tử khối to hơn ở không giống phía tiếp tục chiếm được đồng phân dạng trans.

đồng phân hình học tập anken - đại cương hóa hữu cơ

Danh pháp: 

 • Chọn mạch chính: là mạch C nhiều năm nhất, với chứa chấp nối song và nhiều nhánh nhất.

 • Đánh số: C số 1 tính kể từ C sát địa điểm nối song nhất.

 • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối song –  en.

hoa-huu-co

Đặc điểm cấu tạo: mạch hidocacbon nên với cùng một link song, nhập bại liệt với cùng một link π và một link σ.

Tính hóa học vật lí: 

 • Nhẹ rộng lớn nước, ko tan nội địa.

 • Trong ĐK thông thường, C2 → C4 tồn bên trên ở dạng khí, C5 trở chuồn tồn bên trên ở dạng lỏng hoặc rắn.

 • Khi phân tử khối (M) tăng, nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi và lượng riêng biệt cũng tiếp tục tăng theo đòi.

Tính hóa học hoá học tập của anken: 

 • Phản ứng đặc thù là phản xạ nằm trong (vì với link π dễ dẫn đến huỷ huỷ, thông thường bền):

hoa-huu-co

 • Anken nếu như nằm trong H2 tiếp tục sinh rời khỏi ankan tương ứng; nếu như cùng theo với halogen hoặc hợp ý hóa học halogen tiếp tục sinh rời khỏi dẫn xuất của halogen; nếu như với nước tiếp tục sinh rời khỏi ancol ứng.

 • Quy tắc Maccopnhicop: Khi Anken cùng theo với những hợp ý hóa học ko đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc thấp, còn X ưu tiên gắn nhập địa điểm C bậc cao.

- Phản ứng trùng hợp

phản ứng trùng khớp anken - đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng oxy hóa
phản ứng lão hóa anken -đại cương hóa hữu cơ

- Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 và tổn thất màu sắc hỗn hợp brom là 2 phản xạ đặc thù dùng làm nhận thấy anken.
Ứng dụng của anken:

ứng dụng của Anken - hóa hữu cơ

7.3. Ankin

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở nhưng mà nhập phân tử với có một nối tía.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 ( n ≥ 2).

Đồng phân: Ankin với đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối tía, ankin không tồn tại đồng phân hình học tập. Cách viết lách đồng phân: 

 • Viết mạch C trực tiếp. Xét tính đối xứng của mạch C để tại vị địa điểm link tía. Ta chiếm được đồng phân mạch trực tiếp.

 • Tách 1 C thực hiện nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và địa điểm nối tía, đánh giá hoá trị của C. Tiếp tục viết lách những địa điểm nhánh không giống nhau cho tới Lúc số C ở thực hiện nhánh vị với số C của mạch chủ yếu thì tạm dừng.

 • Bổ sung thêm thắt những nguyên vẹn tử H nhằm chiếm được đồng phân hoàn hảo.

đồng phân Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

Danh pháp:

 • Gọi tên

  • Chọn mạch chính: là mạch C nhiều năm nhất, với chứa chấp nối tía và nhiều nhánh nhất.

  • Đánh số:C số 1 tính kể từ C sát địa điểm nối tía nhất.

  • Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – Tên nhánh + Tên mạch chủ yếu –  số chỉ địa điểm nối tía –  in.

Ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Tên gọi thường:

Ví dụ:

 • CH ☰ CH: axetilen

 • CH ☰ C - CH3: metylaxetilen

 • CH ☰  C - CH2 - CH3: etylaxetilen

 • CH3 - C ☰  C - CH3: dimetylaxetilen 

Tính hóa học hóa học:

 • Phản ứng cộng

phản ứng nằm trong của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng nhị hợp ý, tam hợp ý của axetilen

 • Phản ứng thế: nhận thấy ank - 1 - in

phản ứng thế của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

phản ứng lão hóa của ankin - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Ứng dụng của Ankin:

ứng dụng của Ankin - hóa hữu cơ

7.4. Ankađien

Ankađien là những hidrocacbon mạch hở nhưng mà nhập phân tử với chứa chấp 2 nối song.

Công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

Phân loại: 

 • Ankađien với 2 nối song thường xuyên nhau

 • Ankađien với 2 nối song cơ hội một nối đơn (hay hay còn gọi là ankađien phối hợp, ankadien loại này được phần mềm nhiều nhất)

 • Ankađien với 2 nối song xa nhau nhiều nối đơn,....

Tính hóa học hoá học: Ankađien với những đặc điểm hoá học tập tương tự động như anken.

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong của ankadien - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của ankadien: pha trộn những polime với tính đàn hồi cao người sử dụng nhập tạo ra cao su đặc.

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổng ôn kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện nhập đề ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

7.5. Dãy đồng đẳng benzen

Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm ngát nhưng mà nhập phân tử có một vòng benzen.

Công thức tổng quát: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Công thức tính đồng phân: (n - 6)2 (7 ≤ n ≤ 9)

 • Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen với đồng phân về địa điểm group ankyl bên trên vòng và cấu trúc mạch C của nhánh.

 • Vòng benzen được quy ước luôn luôn là mạch chủ yếu.

 • 6 địa điểm C bên trên vòng benzen đó là 6 địa điểm nhằm gắn nhánh.

 • Nếu số C của nhánh kể từ 3 trở lên trên sẽ sở hữu đồng phân cấu trúc mạch C của nhánh.

Tên gọi: Tên group ankyl + benzen.

 • Đánh số sao mang đến chỉ số nhánh là nhỏ nhất.

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 2 cùng nhau, tớ gọi là ortho- (o-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 3 cùng nhau, tớ gọi là meta- (m-).

 • Nếu 2 group thế ở địa điểm 1 và 4 cùng nhau, tớ gọi là para- (p-)

dãy đồng đẳng benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen đặc biệt kiên cố vì như thế với 3 link đơn đan xen đằm thắm 3 link song.

Tính hóa học hoá học: 

 • Phản ứng thế:

  • Khi với xúc tác Fe, nhiệt độ chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập nhân thơm ngát.

  • Khi với độ sáng, nhiệt độ chừng tiếp tục xẩy ra phản xạ thế nhập địa điểm nhánh.

 • Quy tắc thế nhập nhân benzen:

  • Khi vòng benzen tiếp tục đã có sẵn trước group thế ankyl thì những group thế tiếp sau ưu tiên thế nhập địa điểm ortho và para (2, 4, 6).

  • Khi vòng benzen tiếp tục đã có sẵn trước group thế COOH, gốc R chứa chấp link song, NO2, group thế tiếp sau được ưu tiên thế nhập những địa điểm meta (3, 5).

phản ứng thế benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng nằm trong benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

 • Phản ứng oxy hóa

  • Oxy hóa ko trả toàn: benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường tuy nhiên Lúc đun rét mướt cơ hội thủy, toluen đưa đến kết tủa MnO2 và làm mất đi màu sắc KmnO4.

benzen và toluen ko làm mất đi màu sắc KMnO4 nhập ĐK thông thường - lý thuyết hóa hữu cơ

phản ứng toluen tạo nên kết tủa với KMnO4 nhập ĐK nhiệt độ chừng - đại cương hóa hữu cơ

 • Oxy hóa trả toàn

phương trình phản xạ Oxy hóa trọn vẹn benzen - lý thuyết hóa hữu cơ

Ứng dụng của benzen: 
ứng dụng của benzen - hóa hữu cơ

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Đăng ký học tập test free ngay!!

Trên đó là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới hóa hữu cơ. Đây là 1 trong nội dung rất rộng lớn và đặc biệt cần thiết nhập công tác ôn ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia và đòi hỏi những em nên tóm thiệt có thể, chúc những em với sự sẵn sàng rất tốt nhất nhập quy trình ôn ganh đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia. Dường như, em hoàn toàn có thể truy vấn tức thì Vuihoc.vn nhằm coi thêm thắt những bài xích giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ nhằm nhận thêm thắt nhiều bài xích giảng và được sẵn sàng kiến thức và kỹ năng rất tốt mang đến kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc sắp tới đây nhé!

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn 2 quả trứng mỗi ngày?