hoàn thành dãy chuyển hóa sau

Với giải bài bác 3 trang 203 sgk Hóa học tập lớp 11 được biên soạn câu nói. giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt môn Hóa 11. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: hoàn thành dãy chuyển hóa sau

Giải Hóa 11 Bài 44: Anđehit – Xeton

Video Giải Bài 3 trang 203 Hóa học tập 11

Bài 3 trang 203 Hóa học tập 11: Hoàn trở thành sản phẩm trả hóa sau vì thế những phương trình hóa học:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

Lời giải:

- Phương trình chất hóa học của sản phẩm trả hóa:

Hoàn trở thành sản phẩm trả hóa sau vì thế những phương trình chất hóa học (ảnh 1)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11 hoặc, cụ thể khác:

Bài 1 trang 203 Hóa 11: Thế nào là là anđehit? Viết công thức kết cấu của những anđehit sở hữu công thức phân tử C4H8O và gọi thương hiệu bọn chúng...

Xem thêm: Gần 42.000 ca đau mắt đỏ, Quảng Nam thanh tra đột xuất các cơ sở bán lẻ thuốc

Bài 2 trang 203 Hóa 11: Viết những phương trình chất hóa học nhằm minh chứng rằng, anđehit vừa vặn sở hữu tính lão hóa vừa vặn sở hữu tính khử...

Bài 4 trang 203 Hóa 11: Cho 1,0 ml hỗn hợp fomanđehit 5% và 1,0 ml hỗn hợp NaOH 10,0% vô ống thử...

Bài 5 trang 203 Hóa 11: Cho 50,0 gam hỗn hợp anđehit axetic ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 (đủ) chiếm được...

Bài 6 trang 203 Hóa 11: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vô dù trống trải sát bên những câu sau...

Bài 7 trang 203 Hóa 11: Cho 8,0 gam láo lếu hợp ý nhị anđehit tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở...

Bài 8 trang 204 Hóa 11: Oxi hóa ko trọn vẹn etilen (có xúc tác) nhằm pha chế anđehit axetic chiếm được láo lếu hợp ý khí X...

Bài 9 trang 204 Hóa 11: Hợp hóa học X no, mạch hở sở hữu xác suất lượng C và H theo lần lượt vì thế 66,67% và 11,11% còn sót lại là O...

Lý thuyết Anđehit – Xeton

Trắc nghiệm Anđehit - xeton sở hữu đáp án

Xem thêm: Vi khuẩn Salmonella có trong thịt heo xíu của bánh mì Phượng nguy hiểm thế nào?